Her geceyi gündüz ederdi tuğlarımız, Çelik kalkanları delerdi oklarımız,