Vurduğunda tele gönül mızrabı, Akıl, hiç ferman dinler mi Sultanım,