Bin dereden akmaz gözlerden akan, Bir ülküdür ki cihanı saran,