Türk tarihine baktığımızda at ve kısrak kavramının Türk boylarında kültürel,