Kazıkan (yahut Kazgan) eski Türklerde savaş tanrısıdır. Kazganoğlu da tabii,