Türklerin konar göçer yaşam tarzı onları farklı coğrafyalara adapte olmalarını