Türk tarihine baktığımızda resim alanında kadın sanatçılarla karşılaşmak oldukça güçtür.