ÖNSÖZ Bir milletin özünü inceleyebilmek için o milletin kültürel