Bir aylık bir inziva dönemi yaşadım. O arada, Ayasofya Camii