EZELDEN BERİ YOLUM I
Ötüken Ovasından çıktım muzaffer yola,
Yürüdü ordularım bir baştan bir başa.
Acuna nizam ver demiş; kut vermiş Tanrı,
Bilelim diye ecdadımız kazımış taşa.

Bilge Kağan, Kül Tigin, Tonyukuk öğütledi,
Düşman etframızı saran ocak idi,
Biz ocağın içinde daima yanıp dururduk,
Kür Şad bir gün Kara Kağana yanlış yoldasın dedi.

Kağanım düştü dönülmez bir yanlışa,
Direnemedi budunum bu kez Çinli yağıya,
Baktı Kür Şad çekilmez bu zillet,
Kırk batur çerisiyle vardı saraya.

Derken açıldı budunumun kör talihi,
Çıktı Çin’den Ergenekondan çıktığı gibi,
Budunum yeniden Ulu Tanrıdan kut aldı,
Soyumun en büyük dileğiydi Bozkurtlar dirildi.

Mete Han buyurdu çevir okları yârına,
Atadan, yardan geçerek varılır Turana,
Hayal değil gerçeğin ta kendisi,
Aşıp savaşlarla adımızı yazdırmak Çin duvarına.

Derken Gazneli Mahmut Sultan,
Seferlere çıktı; hedef Hindistan,
İslam’la üstünlüğüne üstünlük kattı,
Karahan Hükümdarı Saltuk Buğra Han.

Pirim Ahmet Yesevi ocağında yetiştim,
Kaşgar da Mahmut, Yüknekide Edip Ahmettim.
Rumeliye düştü yolum atımı mahmuzladım,
Ben ki bir akıncı bir serden geçtiydim.

Tuğrul beyim yanında bir bey daha ismi Çağrı,
Dört yana şanlı ordum Allah’ın ismini yaydı,
Malazgirte vardık kefenler giyerek,
Sultan Alparslanın eseri gördüğüm rüyaydı.

Cengizhan bir ordu kurdu ki karşı durulmaz,
Emirim Karatay Ahi Evrenle Konya sarsılmaz,
Söğütte Şeyhim Edebali Osmanı boş koymaz,
Kösedağ da sönen ocak sanmayın ki yanmaz.

Açıldı kilidi bahtı güzelleşti Anadolunun,
Türk daima kurbanı oldu Tanrı yolunun,
Ha akıncısı oldum ha yeniçerisi, cebecisi,
Orhan’ın Yıldırım’ın Fatih’in Yavuz’un.

Mohaça, Kosovaya, Niğboluya vardım,
Nice uzak diyarları vergiye bağladım.
Sultan Fatih yaptırdı şahi topunu,
Aşılmaz surda kılıcım ile gedik açtım.

Timur aksak yürüdü filleriyle Ankara’ya,
Soydaşın birbirini kırması ancak angarya,
Gezip gördüm Ali Osmanı fetret devrine girmiş,
Çelebi Mehmetim elbet gelip toparlar ya.

 

Kanuni Sultan ordusu dayandı Viyanaya,

Tuna nehrinden selam olsun Babür Şaha.
Tuna nehri durup yanında konakladım,
Selam olsun şimdi hasretim Tuna’ya da Altaya’da.

Please follow and like us:
The following two tabs change content below.

Ömer Faruk Şahin

Latest posts by Ömer Faruk Şahin (see all)

You may also like