-Karşında yüz ordu binleri bulsun Ne çıkar sen Hakkın ordususun-