Orta Doğu bugün olduğu gibi geçmişte de yerkürede adından en