Dünya tarihinde yazının bulunmasından günümüze kadar geçen zaman sürecinde