Türk milleti için elimizden geleni ortaya koyduğumuz Misak-ı Zafer artık