“Düşman çevremizde ocak gibiydi. Biz içinde ateş idik. Öylece oturduk.”