Yazar: Senem Karabulut

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık bölümünü 2018'de tamamladı. B2 (Upper-Intermediate) seviyede İngilizce bilmektedir. Aktif olarak mesleğini icra etmektedir.

BİR MİMARİ ANLAYIŞI OLARAK ESKİ TÜRKLERDE ÇADIR GELENEĞİ

22 Şubat 2022 Kapalı

İnsanoğlu var olduğu süreçten bu yana çevresini düzene sokma ihtiyacı duymuştur. Bu ihtiyaçlar prehistorik dönemden beri günümüze kadar süregelmiştir; çünkü insanoğlu hayatını sürdürebilmesi için temel ihtiyaçlarını karşılaması gerekmektedir. Bu ihtiyaçlar Maslow’a göre; fizyolojik ihtiyaçlar, güven ihtiyaçları, ait olma ve sevgi ihtiyaçları, değer ihtiyaçları ve kendini gerçekleştirme ihtiyaçlarıdır. Güven ihtiyaçlarını kapsayan barınma; çevresel faktörlerden korunma, aynı…

Yazar: Senem Karabulut

TÜRKİSTAN COĞRAFYASI’NDA TÜRK MİMARİ KÜLTÜRÜ: ANIT MEZARLAR

5 Şubat 2022 Kapalı

  Özet   İnsanlar var olduğu zamandan beri belirli döngüsel süreçlerden geçerler. Bunlar; doğumdan ölüme kadar ilerleyen gelişim evreleridir. Ölüm kimine göre bir yok oluş, kimine göre ise yeni bir başlangıç için geçiş kapısıdır. Pek çok soy tarihsel süreçlerinde farklı dinlerin etkisine girmiş ve bunun etkisiyle maddi kültürde değişikler yaşamıştır. Tarih boyu Türkler semi-sedanter yapılarından…

Yazar: Senem Karabulut

YERDE GÖK DÜZENİNİ İSTEYEN MİLLET

21 Ocak 2022 Kapalı

Tanrı bir çadır kurmuş, yeryüzünü kaplamış, Gökyüzü çadır olmuş, dünyamızı saklamış. Göğü kötü ruh basmış, yere inmesin diye, Tanrı çadırı aşmış, bir koca direk ile. Bu direk dünyanın tam ortasından uzarmış, Kutup yıldızını da, tam altından tutarmış. Bu çadır dışındaki, uzay aydınlık imiş, Kubbenin içindeki yerse karanlık imiş. Dünya aydınlık olmuş, Tanrı delikler açmış, Delikler…

Yazar: Senem Karabulut

Okumak İstediğimiz İnsanlarla Daha İleriye Yürümek

10 Ocak 2022 Kapalı

Yaşamak bir denizde yüzmek kadar kolay gibi görünse de dünyada olan bitenleri algılamaya ve anlamaya başladıktan sonra bu dalgalarla boğuşmak kadar yorucu bir eyleme dönüşebiliyor.  İşte Türklük tam olarak da böyle bir şey. Eğer bir Türk’sen bir noktada elin her zaman  o taşın altında oluyor. Yine hazır oluyorsun her işe ve bu iş seni daima…

Yazar: Senem Karabulut

TÜŞ YORGUÇI

17 Ekim 2021 Kapalı

Rüya ve rüya yorumları neredeyse tüm insanların düşünce tarihinde yer tutar. İnsanların rüya yorumlaması da kültürleriyle de etkilenerek coğrafi farklılıklar göstermiştir. Türkler de atalarından duyduğu gibi rüyaları yorumlamış ve bugüne kadar farklı etkileşimlerin olumlu olumsuz yanlarıyla günümüze kadar gelmiştir.  Bu anlatı kendi kültürümüzün kökünden de beslenmiştir. Ögel’in aktardığına göre Turfan’da bulunan bir el yazması Türklerin…

Yazar: Senem Karabulut

Kırım’ın Mimarisi

11 Eylül 2020 Kapalı

Mimari insanlar var olduğu süreçten beri kendini göstermiştir. İnsanoğlu bulunduğu bölgeyi kendisinin rahatça kullanabileceği düzene sokmuş, coğrafi şartlardan ve çevresel faktörlerden etkilenmemek için kendisini her zaman koruma içgüdüsüne girmiştir. Bu içgüdü mimariyi geliştirmeye sebep olmuştur. O sebepten ötürü mimarinin temeli evle başlar diyebiliriz. Türk dünyası dediğimizde kavramımız geniş bir coğrafyayı kapsamaktadır. Bu coğrafyada çadırlar, kurganlar,…

Yazar: Senem Karabulut