Bir milletin ne kadar köklü olduğunu tarihi belirler.