1.Giriş Bu çalışmada, Türk-Yabancılar Hukuku kapsamında çokça zikredilen ve halk