İnsanoğlu var olduğu süreçten bu yana çevresini düzene sokma ihtiyacı