İnsan, yaşamını anlatmak üzere kurmuştur. Daimi surette kendini ifade etmek,