Kategori: Diplomasi

Türkiye ve İsrail Arasındaki Diplomatik İlişkiler: AK Parti Dönemi

1 Şubat 2022 Kapalı

Üçüncü Bölüm Adalet ve Kalkınma (AK) Parti Hükümetinde İsrail ile Temaslar (2002’den Günümüze) AK Parti 2002’de iktidara gelirken, İsrail dahil tüm Ortadoğu ülkeleri ile ilişkileri düzelteceğini söylemiştir. Bu vaat 2006’ya kadar sürdürdüğü ziyaret politikasında görülmüştür. 2008 yılından itibaren ilişkiler kötü bir ivme kazanmış olup, artık iktidara gelirken kullandığı söylemleri tamamıyla tersine çevirerek İsrail ile arasına mesafe…

Yazar: Zübeyir Muminoğlu

Türkiye ve İsrail Arasındaki Diplomatik İlişkiler: 1990-2001 Dönemi

28 Ocak 2022 Kapalı

İkinci Bölüm 1990-2001 Yılları arası Türkiye-İsrail İlişkileri Soğuk Savaş’ın son 20 yılında Türk-İsrail ilişkileri bir hayli hararetli geçmiş ve sonunda da kopmuş denebilecek kadar azalmıştır. Soğuk Savaş’ın bitmesiyle birlikte Türk-İsrail etkileşimin tekrardan canlandığı görülmüştür. 1990 yılından itibaren karşılıklı diplomatik adımlar atılmış ve iki ülke de birbirine bu anlamda yakınlaşmıştır.[1] Türkiye, Tel-Aviv’de diplomatik ilişkileri tekrardan büyükelçilik…

Yazar: Zübeyir Muminoğlu

Türkiye ve İsrail Arasındaki Diplomatik İlişkiler: Soğuk Savaş Dönemi

24 Ocak 2022 Kapalı

Giriş Yahudiler, tarihi süreç neticesinde çeşitli yaşanmışlıklar ve siyasi olaylardan sonra, bir kısım Yahudi için yüksek önemi haiz olan İsrail’de kendi devletlerini kurmuşlardır. Bu devleti kurmak ancak 1948 yılında mümkün olduysa da hangi coğrafyada kurulacağıyla ilgili son ana kadar çeşitli fikirler bulunmaktadır. Filistin toprakları üzerinde bir Yahudi devleti olan İsrail’in kurulması, Orta Doğu’da 1948 yılından…

Yazar: Zübeyir Muminoğlu

Türk Enerji Politikasına Kısa Bir Bakış

3 Kasım 2021 Kapalı

1. Özet Türkiye Cumhuriyeti’nin milli enerji politikası, ithalata bağımlılığı bitirmek temelinde geliştirilmiştir. Ülkenin önümüzdeki dönemde küresel enerji piyasasında ulaşacağı hedefe ışık tutacağı için büyük önem taşımaktadır. Enerji politikasını şekillendirmenin ana yolu önce ithal kaynaklara olan enerji bağımlılığını azaltmak, sonra da yerli üretimi artırmaktır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan 2019 – 2023 Stratejik Planı…

Yazar: Fatih Karakoyun

Türk Milliyetçiliği ve İşci Hareketi

10 Mayıs 2021 Kapalı

Geçtiğimiz günlerde 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı ve 3 Mayıs Türkçülük Günü’nü kutladık. Şimdi bu günleri normal bir vatandaşa sorsak “iki karşıt görüşün birbirinin ardı sıra gelen önemli günleri” diye cevaplayacaktır. Peki öyle midir? 1 Mayıs İşçi Bayramı cidden milliyetçilerin uzak olduğu ve savunmayacağı bir gün müdür? Sorunun biraz daha derinine inersek milliyetçiler işçi haklarını ve…

Yazar: Abdullah Barış Yılmaz

Ermeni Meselesi

26 Nisan 2021 Kapalı

Osmanlı hakimiyeti altına geçtikten sonra yüzyıllarca Türklerle beraber çalışkan, iyi bir vatandaş olarak yaşamış Ermeniler’e Türk milletinin tarih boyunca olumsuz bir tavrı olmamıştır. Burada sözü edilen; Ermeni milletini sürekli felaketlere sürükleyen eserleri, şiirleri, romanları, hayali destanları ile kışkırtan yazar, şairler ve halk üzerinde ki otoritelerinden faydalanan katagikos, patrik,papaz gibi dini reisleri, komiteciliği ve kışkırtıcılığı geçim…

Yazar: zaferyemin

Konvansiyonel Savaş ve Ordu Bağlamında Haşdi Şabi

5 Ocak 2021 Kapalı

ORDU VE SAVAŞ – GİRİŞ Ordu kavramını anlamak insanın varlığının özünü çözümlemeye yarayacaktır. İnsanlığın doğuşundan bu yana iç savaşlar, fetihler, diktatörlükler, düşük yoğunluklu bölgesel savaşlar veya dünya savaşları yaşandı. Savaşmanın ve savaşmak için birleşmenin tarihi  mağaradaki günlerimize kadar gitmektedir. Comte’a göre olağan yaşamdaki askeri tarafımız homo sapiens kadar eskiye dayanır. İnsanoğlunun yapmış olduğu ilk alet…

Yazar: Adil İnce

Avrupa Birliği ve Brexit

12 Aralık 2020 Kapalı

İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa’da kalıcı barışı sağlama çabaları belirmeye başladı. Fransa Dışişleri Bakanı Robert Schuman,  9 Mayıs 1950 tarihinde Avrupa Devletlerini, kömür ve çelik üretiminde alınan kararları bağımsız ve uluslarüstü bir kuruma devretmeye davet etti. Schuman’a göre, Avrupa’da bir barışın kurulabilmesi için Fransa ve Almanya arasında yüzyıllardır süregelen çekişmenin son bulması için, söz konusu…

Yazar: Koçeroğlu

Sevr ve Lozan Antlaşması Mukayesesi

12 Kasım 2020 Kapalı

Sevr’in imzalanmasından bu yana tam 100 yıl geçmiş, Lozan’ın imzalanmasından bu yana ise 97 yıl geçmiştir ancak vatandaşlarımızın aklında hala bir çok soru işareti olmakta ve mukayesesini yaparken kendi ideolojilerine bağlı olmak üzere taraflara bir çok haksızlık yapmaktadır. Şahsım olarak tüm tarafsızlığımı koruyarak bu mevzuyu mukayese etmek istiyor, bu çalışmayı yapmayı kendime bir vazife olarak…

Yazar: Ömer Can Topçu

BAAS PARTİSİ VE ARAP SOSYALİZMİNİ ANLAMAK-1

13 Mayıs 2020 Kapalı

Evet Ortadoğu’da birçok kez topluma liderlik yapma ve  onu organize etmenin eksikliğini görmüştük. Şüphesizdir ki Ortadoğu’da güçlü , seküler ve arabulucu rolünü üstlenecek , Ortadoğu halklarının isteklerine cevap verebilecek ve refah durumunu iyileştirebilecek bir liderliğin eksikliği var. Osmanlı Devleti’nin bölgede sağladığı huzur , güven ve istikrar ortamı , sorunları çözümleyecek bir otorite eksikliği her geçen…

Yazar: Adil İnce

Palmerston ve Fatih Gambotu

23 Nisan 2020 Kapalı

Literatüre Girişi Gambot, asıl adıyla “Gunboat” diplomasi, 19. yy ilk yarısında İngiltere tarafından uygulanmış ve dolayısıyla ismini de oradan almıştır. Diplomasinin bir yöntemi, enstrümanı olarak hayat bulan Gambot(Gunboat); 18.yy sonlarında devriye-karakol görevleri yapan küçük ve orta çaplı silah taşıyan düşük tonajlı muharip gemilere verilen genel bir isimdi. Gambot diplomasi ise başta İngiltere’nin, donanma vasıtasıyla kendinden…

Yazar: Avsarbek

Ege’de Şımarık Bir Çocuk!

21 Nisan 2020 Kapalı

… ‘’Yunanistan, Doğu Akdeniz’de suni gündem yaratarak Türkiye’yi ve dünyayı oyalarken Ege Denizi’nde 19. Adamızı işgale hazırlanıyor. 2 – 4 Temmuz 2019 tarihleri arasında Türk basını ve yabancı basında çıkan haberlerde, Küçük Çuha Adası’na yerleşeceklere ev ve arsa ile birlikte aylık 500 Avro maaş verileceği belirtildi.’’ ‘’Küçük Çuha Adası’nın kuzeyine ve orta kısımlarına konut inşa…

Yazar: Hasan Süha Doğan

Meritokrasi, Teknokrasi Nedir ? Ülkemizde Uygulanabilir mi ?

18 Ağustos 2019 Kapalı

Meritokrasi Meritokrasi, yönetim gücünün yetenek ve kişilerin bireysel üstünlüğüne dayandığı, liyakat temelli yönetim biçimidir. İdare gücü, üstün özellikleri olduğu düşünülen kişiler arasında paylaştırılır. İlk kez İngiliz sosyolog Micheal Young’ın ‘Rise of the Meritocracy’ kitabında gördüğümüz meritokrasi toplumda seçkinlerin, güçlülerin ve yeteneklilerin toplumun başında gelmesini savunur. Merit sistem, yani liyakat sistemi devletlerin hacim olarak büyümesi ve…

Yazar: Doğukan Çakmak

Şirketokrasi nedir ?

14 Ağustos 2019 Kapalı

Şirketokrasi, devasal sermayeleri olan şirketlerin devlet yönetiminde söz haklarının bulunması,bir şeyi yaptırabilme güçlerinin bulunması demektir. Şirketokrasinin yönetimine nüksettiği ülkelerde, ülke menfaati şirket menfaatiyle eş tutulur. Bünyesinde şirketokrasi bulunan devletlerde, şirketokrasi devlete çok büyük faydalar sağlarken, şirketokrasinin kurbanları yine başka devletler olarak karşımıza çıkar. ”Bugün borç alan,yarın emir alır” mantığı şirketokrasinin temelini oluşturur. Şirketokrasilerde, kapitalist sistem…

Yazar: Doğukan Çakmak

İç Savaşın Geçmişi: Suriye

28 Temmuz 2019 Kapalı

Orta Doğu’nun hakim gücü olan Türklerin, bölgeden Anadolu’ya doğru çekilmeye başlamasından itibaren, zaten büyük sorunlara gebe olan Ortadoğu coğrafyası başat güç eksikliğinin de etkisiyle büyük buhranlara ev sahipliği yapmıştır. Etnik ve kültürel yapının karmaşıklığı buhranlara çanak tutmuş olmakla birlikte, refahın sağlanmasına da engel olmuştur. Dünya konjonktüründe hem tarihi ve siyasi hem de ekonomik değeri ön…

Yazar: Koçeroğlu