Devlet adamlığı meziyetleriyle tanıdığımız padişahlarımızın şair olanlarından birkaçını ufak bir