Toplum Mühendisliği kavramına, anlamına baktığımızda,hükümetler veya özel gruplar tarafından toplumun