Bayatı; Azerbaycan, Güney Azerbaycan, Kerkük ve Doğu Anadolu’da kullanılan