Türkler milliyetçi bir budundur. Tarih boyunca geniş coğrafyalara, nüfusları kendilerinden