İktisat ve iktisadi politikalar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de