Süt üretimi gerçekleştirilen bir işletmede, sürünün sürekliliğini sağlamak ve sonraki