Yazar: Adil İnce

Konvansiyonel Savaş ve Ordu Bağlamında Haşdi Şabi

5 Ocak 2021 0

ORDU VE SAVAŞ – GİRİŞ Ordu kavramını anlamak insanın varlığının özünü çözümlemeye yarayacaktır. İnsanlığın doğuşundan bu yana iç savaşlar, fetihler, diktatörlükler, düşük yoğunluklu bölgesel savaşlar veya dünya savaşları yaşandı. Savaşmanın ve savaşmak için birleşmenin tarihi  mağaradaki günlerimize kadar gitmektedir. Comte’a göre olağan yaşamdaki askeri tarafımız homo sapiens kadar eskiye dayanır. İnsanoğlunun yapmış olduğu ilk alet…

Yazar: Adil İnce

Kırım’ın Sosyolojik Yapısı

4 Eylül 2020 0

  Toplumların sosyolojilerini anlamak için güncel meselelerin yanında tarihi konular da ele alınmalıdır. Kırım Türklerinin sosyolojik durumunu incelemek için 1944 Kırım Tatar Sürgünü önemli bir olaydır. Dünya tarihinde etkili rol oynayan devletlerden biri olan Rusya’nın, kendi politikalarına ters düşen ve kendinden olmayan uluslara yönelik olarak uyguladığı baskı, zulüm, asimilasyon, zorunlu göç ve sürgünler şeklinde sıralanabilecek…

Yazar: Adil İnce

BAAS PARTİSİ VE ARAP SOSYALİZMİNİ ANLAMAK-1

13 Mayıs 2020 0

Evet Ortadoğu’da birçok kez topluma liderlik yapma ve  onu organize etmenin eksikliğini görmüştük. Şüphesizdir ki Ortadoğu’da güçlü , seküler ve arabulucu rolünü üstlenecek , Ortadoğu halklarının isteklerine cevap verebilecek ve refah durumunu iyileştirebilecek bir liderliğin eksikliği var. Osmanlı Devleti’nin bölgede sağladığı huzur , güven ve istikrar ortamı , sorunları çözümleyecek bir otorite eksikliği her geçen…

Yazar: Adil İnce

İSPANYA İÇ SAVAŞI’NIN TARİHİ

16 Nisan 2020 0

  Birinci Dünya Savaşı Avrupa’dan çok şey aldı . Mağlup devletlere dayatılan rezil anlaşmalar ;  mağlup halkların sefaletine ve bu halkların açlıktan kırılırken radikal tutumlar edinmelerine (anarşist-faşist) ve sosyalist-komünist hareketlere üye olmalarına neden oldu . 1929 ekonomik krizi bu nedenle dünya tarihi açısından sıra dışı bir dönüm noktasıdır. Açlık ve sefalet içinde kıvranan halkların radikalizme…

Yazar: Adil İnce