Güncel

LAFÜGÜZAF

“Şâirim ammâ ki etmem bîhûde lâfügüzâf. Ehl-i tab’ u dânişe mâhiyyetim günden ayan”                                                        Ziyâ

Kanayan Yara-TV

“Ülkenin kanayan yarası” diye başlanan cümlelerle birlikte akıllara birçok konu başlığı gelmektedir. Ben ise burada