Yazar: Salih Yozgat

Modern Eğitim Anlayışının Osmanlı’da Tezahürü “Dârülmuallimîn”

12 Mayıs 2020 0

Bir şeyi yenisiyle değiştirmek ihtiyacı hasıl olduysa evvelen eskisinden vazgeçmek gerekir. Bu yazımızda medreselerden öğretmen yetiştirme uygulamasından vazgeçip modern şartlarda, özel bir program dahilinde yani “Dârülmuallimîn”isimli kurumlar aracılığı ile erkek öğretmen yetiştirme üzerine konuşacağız. Osmanlı’da öğretmen yetiştirmek için uzun zamanlar geleneksel eğitim veren medreseler önemli bir yere sahipti. Fakat zaman ilerledikçe ortaya koyulması gereken daha…

Yazar: Salih Yozgat

BİR DÖNEMİN EĞİTİM MÜCADELESİ -KÖY ENSTİTÜLERİ-

11 Nisan 2020 0

Cumhuriyet tarihinde eğitim hususunda üzerine en çok söz söylenen durumlardan biri Köy Enstitüleridir. Kimi başarı kabul eder, kimi başarısızlıkla itham ederek en ağır suçlamaları addetmekten ve hatta iftiralar dile getirmekten çekinmez. Biri çıkıp en alakasız olgularla Köy Enstitülerini bağdaştırsa inanacak yüz binler bulabilir.  Malum biz geçmişle alakalı konuşurken kulaktan dolma bilgileri üzerine biraz da ekleyerek…

Yazar: Salih Yozgat

BAŞARILI ÇOCUK

20 Mart 2020 0

  Her ebeveyn yahut öğretmen yetiştirmekle sorumlu olduğu çocuğun bulunduğu zamanda ve gelecek yaşantısında başarılı olmasını arzular. Buna rağmen her bireyin başarı anlayışı birbirinden farklı olabilmektedir. Sözlük anlamına bakarsak başarı: Belirli bir eylemin belirli bir süre içinde gerçekleştirilmesidir. Peki başarı gerçekten bu kadar basitleştirilmiş bir olgu mudur ? Ya da başarı bir hedefin üstesinden gelebilmek,…

Yazar: Salih Yozgat

GELENEKTEN GELECEĞE MİLLİ AHLAK

29 Aralık 2019 0

Bir toplumun taviz vermemesi gereken en mühim unsur şüphesiz ahlak olmalı.  Buna vâkıf en büyük örnek bayrağından, ezanından, kutsal addettiği diğer bütün unsurlardan vazgeçmediği gibi asırladır Türk ahlakından vazgeçmeyen Türk milletidir. Belki de Millet olarak en çok övüneceğimiz şeylerden biri ahlakımız olmalı çünkü diğer milletler daha bir asır geçmeden aldığı kararları dahi unuturken Türk milleti…

Yazar: Salih Yozgat

Bizim Çocukların Hikayesi

29 Eylül 2019 0

Ne zaman başladı bizim hikayemiz? İşte bunu bilmek, hatırlamak biraz güç olabilir. Ama hafızalarımıza yer eden gerçekliklerle dolu, şanlı tarihimize anekdot olmuş yaşanmışlıklarla, bizim çocukların hikayesinin devamını anlamak ve anlatmak vazifesi düsturuyla “nasıl yaşandı bizim hikayemiz?” sorusuna cevap aramak, üzerine konuşmak çok da zor olmayacaktır. Bu hikayede bizim jenerasyonun canını en çok yakan kısım zannımca…

Yazar: Salih Yozgat

Atatürk ve Eğitim

3 Eylül 2019 0

Atatürk’ün yaşamına, söylemlerine, devrimlerine, ilkelerine, silah arkadaşlarının ve dostlarının aracılığıyla tarihe not düşülmüş olaylara baktığımız zaman her alanda önder oluşunun yanı sıra eğitim alanında da eşsiz bir lider olduğunu görmemiz zor olmayacaktır. Türk milletinin yakın tarihine bakıldığında, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk Ulusumuzda eğitimin önemini en iyi anlayanı ve anlatanı, her alanda eğitimin varlığını ve önemini…

Yazar: Salih Yozgat

İdeal Eğitim Tasavvuru

12 Ağustos 2019 0

Eğitim insanlık tarihi boyunca her zaman el üstünde tutulan, üzerinde en çok düşünülen, üzerine sürekli bir şeyler söylenen, her devrin şartları göz önünde bulundurularak geliştirilmesi ve değiştirilmesi gereken, öncelik tanınan, mühim kabul edilen konulardan biridir. Çocuklar ilk eğitim dönemini ailede geçirerek anne–baba eşliğinde hayata hazırlanmalı. Anne-babanın yanında bir çocuk, şartlar gereği ne kadar özgür olabilirse o…

Yazar: Salih Yozgat

Öğretmen Ne Değildir ?

23 Temmuz 2019 0

İnsanoğlunun karakterinin temel yapıtaşlarını oluşturan, nesilleri yönlendirme ve yetiştirme görevini  -süreciyle birlikte- üstlenen yegane unsur öğretmendir. Genel olarak her birey iyi veya kötü bir öğretmene rastlamış, belli bir süre o öğretmenin tedrisatından geçmiştir. Bir toplumda eğitimcilerin rolü diğer mesleklere nazaran daha mühim olduğu kabullenilmiş bir gerçek. Çağ açıp çağ kapayan Osmanlı Padişahı Sultan Mehmed Han’ı,…

Yazar: Salih Yozgat

Eğitim satın alınabilir bir olgu mudur ?

28 Haziran 2019 1

  Yıllardır eğitime bakış açımız gelişmiş ülkelere nazaran halen çağın şartlarının, devrin standartlarının bir hayli altında yer alıyor. Halihazırda eğitim gibi mühim bir meseleyi Milli Eğitim kurumlarında yahut özel eğitim kurumlarında, hayata değil üniversiteye veya liseye velhasıl sınava hazırlayan bir olgu olarak görüyoruz. İşte en büyük hatayı da yıllardır bu noktada yapıyoruz. Halbuki tam tersine…

Yazar: Salih Yozgat