Gün :15 Mart 2020

THE LIFE OF TALAT PASHA

15 Mart 2020 1

He was born on September 1, 1874 in Edirne. His father was Kadı Ahmed Vasıf Efendi, from Çepleci village of Kırcaali, and his mother was Hürmüz Hanım. After receiving his first education in Vize, he finished Edirne Military High School. After his father’s death, he entered the Edirne Post and Telegraph Administration with a desire…

Yazar: Türkan Cihanoğlu

Ahlâk

15 Mart 2020 0

Türkiye bugün bir arayıştadır. Ne aradığını -daha doğrusu- ne kaybettiğini bilmeden bir arayıştadır. Kaybettiği sonra da kaybettiğini unuttuğu mefhumun adı ise ahlâktır. Ahlâk kelimesinin sözlük tanımında iki farklı değerlendirme söz konusudur. Birinci açıklama toplumdan bireye doğru yapılırken ikinci yorum bireyin kendisiyle ilgilidir. “İnsanın doğuştan getirdiği ya da sonradan kazandığı birtakım tutum ve davranışların tümü, huy.”…

Yazar: Semih Ayna