Kategori: Güney Azerbaycan

Güney Azerbaycan Dosyası

9 Haziran 2020 0

Misak-ı Zafer yazarları tarafından 15 Mayıs 2020-24  Mayıs 2020 tarihleri arasında yayınlanan Güney Azerbaycan dosyasının bir bütün şeklinde aktarıldığı dosyamızda karşınıza çıkacak yazı ve tarihi vesikaların sırası. 1.1 İran’da Unutulan Turan: Güney Azerbaycan, Semih Ayna. 1.2 Güney Azerbaycan Tarihine Genel Bir Bakış, Buminhan Göktuğ Yiğit. 2.1 Güney Azerbaycan Hardadır?, Enes Er. 2.2 Yavuz Sultan Selim’in…

Yazar: Zafere Doğru

Güney Azerbaycan Meselemiz

24 Mayıs 2020 0

Güney Azerbaycan, Anadolu’nun burnunun dibinde yer alan bir “meseledir”. Bu meseleyi, Güney Azerbaycan Türklüğü uydurmadı. Biz başlatmadık. Kültürel haklara sahip, müreffeh ve müstakil yaşamak istemek insanın en doğal hakkıdır. Meselenin kilitlendiği yer bu hakların verilmemesidir. Güney Azerbaycan meselemiz en aşağı bir asırlıktır. Kolay çözülecek bir problem değildir, farkındayız. Amacımız tavır göstermek, tarafımızı belli etmektir. Dünya…

Yazar: Semih Ayna

GÜNEY AZƏRBAYCAN MILLI AZADLIQ CƏBHƏSI

24 Mayıs 2020 0

Güney Azerbaycan Milli Azatlık Cephesi 12 Aralık 2009 tarihinde Amsterdam’da düzenlenen toplantı ardından 12 maddelik bildiriyle kurulmuştur. Güney Azerbaycan’ın  sorunlarını uluslararası platformda dile getirmek çözmek ülküsünde hareket etmektedir. Cephe, İran ırkçılığını ve bugünkü İran İslam Cumhuriyeti’ni, Güney Azerbaycan’da yaşayan Azerbaycan Türklerinin ulusal kurtuluşu mücadelesinin önündeki başlıca engeller olarak görüyor. GAMAC’ın amacı; Güney Azerbaycan’da bağımsız bir…

Yazar: Buminhan Göktuğ Yiğit

Azerbaycan Hükümeti’nin Kuruluşuna İran’ın Tepkisi

24 Mayıs 2020 0

İran’ın İstanbul Büyükelçisi tarafından Osmanlı Devleti’ne iletilen “Azerbaycan Hükümeti’ni Kuran Osmanlı-Rus Antlaşması’nın İran Tarafından Hayretle Karşılandığına Dair” mektupta geçen “Azerbaycan Hükümeti” 1918 yılında Güney Azerbaycan’da Tebriz’i de içine alarak tarihte ilk defa Azerbaycan adıyla kurulan Türk devletidir. Mektubun içeriğinin daha iyi anlaşılması adına önce bu Türk devletinin kısa tarihini sizlerle paylaşmak istiyorum.   Güney Kafkasya’da…

Yazar: Türkan Cihanoğlu

Güney Azerbaycan’dan Bir Türkçe Aşığı: Cevad Heyet

23 Mayıs 2020 0

Cevad Heyet, 24 Mayıs 1925’te Tebriz’de doğdu. İran, Türkiye ve Fransa’da tıp eğitimi aldı. İran’da, açık kalp ameliyatı başta olmak üzere birçok cerrahi ilke imza attı. Çalışmaları hem İran hem de uluslararası alanda daima takdirle karşılandı. Cevad Heyet’i bizim gündem maddemiz yapan, bugün bizimle yaşatan tıp alanında yaptığı bu müthiş hizmetler değil. Cevad Heyet’i tanımamıza,…

Yazar: Fırat Kazganoğlu

Tebriz Üzerinden Bir Güney Azerbaycan Okuması

23 Mayıs 2020 0

Bu yazımızda Kadim Türk tarihinde son derece önemli iki şehri ve bu şehirlerin mimarisi, içtimai hayatı ve bu hayatın dünya tarihine etkilerini sizlere aktarmaya çalışacağız. Türk’e yurt olmuş tüm topraklar gibi bu iki şehir de her yönüyle araştırılmalı ve değerlendirilmelidir. Türklerin Anadolu’ya gelmeden önceki duraklarından olan ve bugün İran İslam Cumhuriyeti içerisinde bulunan topraklar, birbirinden…

Yazar: Şahin Altıntaş

Türkmençay Antlaşması (Tam Metin)

22 Mayıs 2020 0

Nadir Şah’ın ölümünün ardından İran’ı yöneten Türkler kontrolü sağlamakta zorlanmaya başladılar. İktidar mücadelesinin yanına iç isyanlar da eklenince İran’a kaos hakim oldu. 18. yüzyılın sonunda Kaçarlar bu karmaşaya son verdi. Fakat devlet güçsüz düşmüştü ve o arada Kafkaslar’daki topraklarına göz diken bir düşman peydah olmuştu: Çarlık Rusya’sı. Ruslar bağımsızlıklarını elde etmelerinin ardından çok yönlü bir…

Yazar: Fırat Kazganoğlu

Başgâh-ı Futbol Traktor Azerbaycan

22 Mayıs 2020 0

Çarlık Rusya-İran savaşı sonrası Türk yurdu olan Azerbaycan topraklarının bir kısmı İran sınırları içerisinde kabul edilmiştir. O toprakların üzerinde yaşayan yaklaşık 35 milyon civarı Azerbaycan Türkü vardır. Her dönem ayrı bir baskı ve zorbalıklarla karşı karşıya gelen Azerbaycan Türkleri, birçok zorlukların üstesinden gelmiştir ve kendi öz benliklerini kaybetmemek adına yıllarca mücadele içerisinde olmuşlardır. Bu mücadeleden…

Yazar: Hasan Süha Doğan

Türk’ün Dili (Şehriyar)

21 Mayıs 2020 0

Türk’ün Dili şiiri, 1969’da, bir kısım Fars entelektüelinin Şehriyar’a “Neden Türkçe yazıyorsunuz? Türkçe ne lehçe ne de dildir!” demeleri üzerine bir cevap olarak yazılmıştır. Şiir ilk kez Mehdi Rövşenzemir’in evinde üniversite hocalarına okunmuş, takdirle karşılanmıştır. Şiir Güney Azerbaycan’da 4 farklı yerde aşağıdaki şekliyle yayımlanmıştır. Kuzeyde ise ilk kez Aman Ayrılıg dergisinde -muhtemelen siyasi mülahazalarla- 12,13…

Yazar: Fırat Kazganoğlu

Güney Azerbaycan ile Ortak Mazimiz

21 Mayıs 2020 0

Güney Azerbaycan Türkleri ile Anadolu Türkleri, tarihsel süreçte birbirlerini siyasi ve kültürel olarak etkilemiştir. Bu karşılıklı etkileşim ayrı coğrafyalarda yaşayan, aynı kültüre, dine ve millete mensup insanların ortak mazileri etrafında şekillenmiştir. Nadir Şah’ın Büyük Türk Devleti ülküsü, ayrı düşmüş büyük bir milletin ortak geçmişinin meyvesidir. Türklerin Alp Er Tunga ile başlayan Güney Azerbaycan mazisi, bugün…

Yazar: Burak Erdoğan

SÜRGÜNDE BİR LİDER: ’MAHMUTALİ ÇAĞRI ÇEHREGANLI’ RÖPORTAJI

20 Mayıs 2020 0

4 Şubat 2015 tarihinde Mahmutali Çağrı Çehreganlı beyefendi ile yapılan ve Yeraltı Avrasya sitesinde yayınlanan bu röportaj bizlere, Güney Azerbaycan Türkleri’nin önderini, kendi anlatımı ile tanıtmaktadır. “Mahmutali Çağrı Çehreganlı beğ, hayât hikâyenizi sizin ağızınızdan dinleyebilir miyiz?  Günümüzde İran olarak adlandırılan bölgede, Fars rejiminin işgâli altında bulunan Güney Azerbaycân’ımızın başkenti Tebriz’e yakın olan ve Urmu Golü’nün…

Yazar: Kuloğlu

GÜNEY AZERBAYCAN’IN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ

20 Mayıs 2020 1

Bir toprak parçası üzerinde hâkim olan devletin adıyla anılır, ulus-devletlerin çoğunluğu oluşturduğu düşünüldüğünde hâkim millet demek de doğru olacaktır. Böylelikle ister verimsiz bir çöl toprağı isterse verimli ovalar, o isimsiz toprak birileri tarafından yurt edinilir. Türklerde ise vatan kavramıyla birlikte topraklar yalnızca yurt olmaktan çıkmış, manevi bir anlam da kazanmıştır. Hâkim millet olabilmenin en büyük…

Yazar: Büşra Selin Kartal

Güney Azerbaycan Şairi Şehriyar

18 Mayıs 2020 0

1906 yılı Tebriz de dünyaya gelen Azerbaycan Türkü şairimiz Şehriyar’ın  tam adı Mir Ağaoğlu Muhammed Hüseyin’dir. Azerbaycan’ın tanınmış şairlerindendir. Genellikle şiirlerinde kullandığı Şehriyar mahlası ile tanınır. İlköğrenimini Tebriz’de tamamlayan şairimiz Medrese-i Talibiye’de aldığı Arapça ve Arap edebiyatının yanı sıra Fransızca da öğrenmiştir. Çocukluk yılları ata yurdu olan Karaçemen’in Hoşgenap Kasabası Heydar Baba köyünde geçmiştir. Daha…

Yazar: Hasan Süha Doğan

İran’da Türk Dili

18 Mayıs 2020 0

Tarih boyunca İran coğrafyası ile Türkler her zaman ilişkili olmuşlardır. Bu ilişki sadece komşuluk ilişkisi ya da geçiş güzergahı olarak nitelenen bir ilişkiden daha farklı boyutlardadır. Öyle ki, Sakalar devrinde dahi Türkler İranla ilgilenmişler ve bugün alışılmış tarih yazıcılığının kabul edemediği izler bırakılmıştır. Ayrıca pek çok iddiaya göre MÖ 4200’lerde İran’da Türkler tarafından Kuti adında…

Yazar: Koçeroğlu

Nadir Şah’ın Sultan Mahmut’a Mektubu

17 Mayıs 2020 0

Bugün, Türk çocukları Büyük Türk Birliği ülküsünü, Paris sokaklarından değil, Güney Azerbaycan’dan esinlenmektedir. Turancılık, kimi asılsız iddialar gibi Türklere 19. yy. sonlarında değil, Mete Han düzenli orduyu kurduğu günden sonra yerleşmiştir. Bugün Güney Azerbaycan dosyamızın içerisindeki bu Tarihi Vesika’nın önemi; Nadir Şah’ın Türklük bilincini genç Türkler ile paylaşmaktır. İran’da hükmetmiş Afşar Hanedanı’nın kurucusu Nadir Şah, Oğuzların Afşar…

Yazar: Burak Erdoğan