Aman Oğlum (İsmail Gaspıralı)

20 Mart 1851’de Kırım Bahçesaray’da dünyaya gelen Gaspıralı İsmail Bey, Türk Milliyetçiliğinin mihenk taşlarından birisidir.

Kırım’da Türkçülük ideolojisinin sesi olmak için, 1883’de kurduğu Tercüman gazetesinde bir çok yazıyı kaleme almıştır.

19. yüzyılın sonlarına doğru İsmail Gaspıralının eşi Zehra Akçura Hanımefendi bir kadın dergisi çıkarmak istemiştir. Bunun için eşine her türlü desteği veren İsmail Gaspıralı, dergi açma iznini Rus Çarlığından ancak 1905 yılında alabilmiştir. Bu dergi, 1906 yılında Alem-i Nisvan adıyla yayın hayatına geçtiğinde, dünyanın ilk Türk ve Müslüman kadın dergisi olma özelliğini taşıyordu. Baş editörlüğünü, İsmail Gaspıralı’nın öğrencisi ve kızı olan Şefika Gaspıralı’nın yaptığı dergi 1912 yılına kadar yayın hayatına devam etmiştir.

1906 Yılında, İsmail Gaspıralı tarafından kaleme alınan ”Aman Oğlum” adlı şiir, Alem-i Nisvan dergisinde kendisine yer bulmuştur. Vatan toprağının kutsallığını, vatan toprağının üzerinde yetişen bir başak buğdayın değerini, altı dörtlüğe muhteşem bir şekilde sığdırabilen, Türkçü fikir adamı İsmail Gaspıralı’yı rahmetle anıyorum.

Kendisininde dediği gibi

”Dilde, fikirde, işte birlik!”

Aman Oğlum

Aman,  oglum, satma sakın, elindeki topragı,
Anan kibi seni besler bereketli kucagı.
Piçen, arpa, aş istemez, verir sana bunları,
Sefil rezil olma sakın, satıp ana topragı.

Yediklerin, içtiklerin ep bu topraktan kele,
Cebindeki akçaları sana bu toprak vere,
Alma, armut, arpa bogday, bag ve bostan cumlesi-
Topragın verdigi baylık… satma sakın, topragı…

Onu bilip, sevmelisin çayır ile bagçayı,
Akça suvdur akar kiter, bitirirsin akçayı.
Bagça kitti, akça bitti, ne olur senin alın?
Aman oglum, topla akça, geri kaytar bagçayı.

Bak, senin bir çayırın bar… Ne guzeldir çokragı,
Şırıl, şırıl kele suvu, yarıp kara topragı.
Lanet ider sana çokrak, satma sakın çayırı,
Eger satsan, çevirirsin  fenaya sen hayırı.

Saç tarlaya arpa, bogday, işle, bekle tarlayı,
Bir saçarsın- on alırsın, unutmayıp Hudayı,
Bir çuval bogdaya karşı, altın kumüş verirler,
Kereklerin er neyse- bunlar ile kelirler,

Aman oglum, satma sakın, elindeki topragı,
Anan kibi seni besler,  bereketli kucagı
Piçen, arpa, aş istemez, verir sana bunları,
Sefil rezil olma sakın, satıp ana topragı.

İsmail GASPIRALI

 

Please follow and like us:
The following two tabs change content below.