Etiket: Kırım

TERCÜMAN GAZETESİ

26 Ekim 2021 0

13 Temmuz 2021 tarihli İsmail Bey Gaspıralı başlıklı yazımda Gaspıralı’nın 1878’de Bahçesaray Belediye Reisi olduğunu ve reislik görevine devam ederken 1879’da bir gazete çıkarmak istediğini fakat hükümetin buna izin vermediğini belirtmiştim. İstifaya zorlandığı öğretmenlik döneminde farkına vardığı büyük eğitim sorunları için çalışmalara başladı. Ona göre bir milletin ilerlemesi ve yükselmesi için birinci şart iyi bir…

Yazar: Kadife Elif Gülşen

İsmail Bey Gaspıralı

13 Temmuz 2021 0

Kırım’ın Bahçesaray şehri civarında bulunan Avcı köyünde 21 Mart 1851’de dünyaya gelen İsmail Bey Gaspıralı’nın annesinin adı Fatma Sultan, babasının adı ise Mustafa Ağa’dır. Annesi soylu bir mirza ailesi kızıdır, babası ise Gaspıra köyünden gelmiş eğitimli ve milliyetçi bir kişiliktir. Babası Gaspıra köyünden olduğu için İsmail “Gasprinskiy- Гаспринский” (Gaspıralı) adıyla tanınmıştır. Babası Mustafa Ağa, Çarlık…

Yazar: Kadife Elif Gülşen

Şefika Hanım Gaspıralı’nın Hayatı

18 Ekim 2020 0

Rusya’daki Türk kadın hareketinin öncüsü Şefika Gaspıralı 1886 yılında Kırım’ın Bahçesaray şehrinde dünyaya gelmiştir. Annesi Zühre (Zehra) Gaspıralı, babası ise yazar İsmail Gaspıralı’dır. 17 yaşından itibaren Şefika Hanım, Tercüman gazetesinin yayınlarının yönetmiş ve yazışmaları da Rusça’dan çeviriler yaparak posta ve dağıtım işleri konularında, babasının en önemli yardımcısı olmuştur. Şefika Hanım ilk yazısını 1903’te Tercüman’da yazmıştır.  Babasını sıkça ziyaret eden  Nesib Yusufbeyli ile tanışmış, siyasal konularda başlayan mektuplaşmaları zamanla duygusal…

Yazar: Ayda Tonar

Gözlerimizi Kısarak Baktığımız Vatan: Kırım

11 Eylül 2020 0

İmparatorluk nazarında iki yer her zaman özel bir statüye sahip olmuştur: Mısır ve Kırım. Uzun sahilleriyle Akdeniz’i, bereketli Nil Nehri’yle hem mağrip hem de maşrığın nehirlerini, geniş kara arazileriyle de Afrika kıtasını tutan Mısır’a özel bir önem verilmesi şaşırtıcı değildir. Sahil ve limanlarıyla Karadeniz’i, nehir bağlantılarıyla bir taraftan Dinyeper, öteki taraftan Don Nehirlerini ve hatta…

Yazar: Semih Ayna

Kırım’ın Mimarisi

11 Eylül 2020 0

Mimari insanlar var olduğu süreçten beri kendini göstermiştir. İnsanoğlu bulunduğu bölgeyi kendisinin rahatça kullanabileceği düzene sokmuş, coğrafi şartlardan ve çevresel faktörlerden etkilenmemek için kendisini her zaman koruma içgüdüsüne girmiştir. Bu içgüdü mimariyi geliştirmeye sebep olmuştur. O sebepten ötürü mimarinin temeli evle başlar diyebiliriz. Türk dünyası dediğimizde kavramımız geniş bir coğrafyayı kapsamaktadır. Bu coğrafyada çadırlar, kurganlar,…

Yazar: Senem Karabulut

Nostaljik Bir Turancılık Hikâyesi – Cemiloğlu’nu Şehid Zannetmişlerdi

10 Eylül 2020 0

Kırım’dan koparılıp Türkistan’ın çeşitli yerlerine sürülen Türklerin, yeniden toparlanması uzun zaman aldı. Yavaş yavaş kıpırdanmaya başlayan Kırım Milli Hareketi’nin esas doğuşu ise Sovyetler’in meşhur 20. Kongre’sinden sonra oldu. Kruşçev bu kongrede Stalin’i ve yaptıklarını reddederek bir arınma (De-Stalinizasyon) başlatmıştı.   Kırım Milli Hareketi’nin en önde giden ismi ise sürgünden 6 ay önce dünyaya gelen Mustafa…

Yazar: Fırat Kazganoğlu

Kırım ve Edebiyat

9 Eylül 2020 0

  Kırım Dosyası altında kaleme aldığım bu yazı ile siz değerli okurlara Kırım’ın tarihine de değinerek, farklı bakış açılarıyla Kırım edebiyatını anlatmaya çalıştım. Ayrıca bu yazıyı, Nevzat Kösoğlu’nun derlediği ‘‘Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi’’nin ‘‘Kırım Türk-Tatar Edebiyatı’’ bölümünü referans alarak kaleme aldığımı dile getirmek isterim. Kırım Türkleri, kendine has yazılı edebiyatları meydana gelene kadar törelerini,…

Yazar: Kuloğlu

Kırım Tatarlarının Sürgün Emri (1944)

9 Eylül 2020 3

DEVLET SAVUNMA KOMİTESİ                 Devlet Savunma Komitesi Kararı No. 5859ss            Mayıs 11, 1944                       Moskova, Kremlin Kırım Tatarları Hakkında   Büyük Vatanseverlik Savaşı [II.Dünya Savaşı] sırasında birçok Kırım Tatarı; Kırım’ı müdafaa eden Kızıl Ordu saflarını terk ederek ve düşmanla aynı safa geçerek, Almanlar tarafından Kızıl Ordu’ya karşı savaşmak üzere oluşturulmuş  gönüllü askeri birliklere katılarak Anavatana…

Yazar: Zafere Doğru

Kırım’da Yanan Ateş

7 Eylül 2020 0

Türk İmparatorluğu’nun zayıfladığı, Batı tarafından “hasta adam” olarak görüldüğü dönemlerde, aydınlar ve yöneticiler devletin yıkılmasını önlemek adına farklı düşünceler gütmüşlerdir. Çoğunluğun bildiği üzere, Akçura’nın da “Üç Tarz-ı Siyaset” adlı eserinde değindiği düşünce akımları temelde; Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülüktür. Osmanlıcılık ve İslamcılığın neden devleti kurtaramadığını anlatmaya lüzum görmüyoruz. Çünkü, bu konuda yazılanlar kütüphanelere sığmayacak duruma geldiler. Sağlıklı…

Yazar: Koçeroğlu

Rusya’nın Kırım’ı Son İşgali

6 Eylül 2020 0

Rusya Kırım’ı daha evvel birkaç defa daha işgal etmişti. Bu yüzden 2014’te yaşanan işgal, ilk kez olan bir olay değil, Rusların tarih içinde tekrarladıkları bir olgudur. Bu işgal olgusu -artık bizde ilkokul çocuklarının bildiği- bir Rus stratejisinin parçasıdır. “Sıcak denizlere inmek”. Rusların işgal konusundaki iştahı hakikaten dikkat çekicidir. Tam Ruslara yakışır şekilde basit, kaba ve…

Yazar: Semih Ayna

Abdülcemil Kırımoğlu’nun Kaleminden Alparslan Türkeş

6 Eylül 2020 0

MHP’nin kurucusu, emekli albay, Başbuğ Alparslan Türkeş 4 Nisan 1997’de ebediyete irtihal etti. Ardından çok şey söylendi, yazıldı. Fakat bazı insanları daha iyi tanımak için “biraz dışarıdan” bir bakış çok daha faydalıdır. Bu durumda merhum Türkeş hakkında “dış Türklerin”, özellikle de bulundukları toplulukta lider pozisyonunda olanların, sözleri çok mühimdir. Kırım Türklerinin daha yaşarken efsane olmuş…

Yazar: Fırat Kazganoğlu

Kırım’ın Günümüzdeki İdari Yapısı

5 Eylül 2020 0

KIRIM’IN GÜNÜMÜZDEKİ İDARİ YAPISI Karadeniz’in kuzeyinde, Karadeniz ile Azak Denizi tarafından çevrelenmiş bir yarımada olan Kırım, 18 Mart 2014 tarihinde Rusya Federasyonu tarafından tıpkı 1783’de olduğu gibi ilhak edildi. Bu İlhakın nasıl gerçekleştiğini anlamak için ilk başta günümüzde hala devam eden Rus-Ukrayna Savaşı’na değinmek lazımdır. Rus-Ukrayna Savaşı Yevromaydan 21 Kasım 2013 günü Ukrayna Hükümetinin Ukrayna-Avrupa…

Yazar: Abdullah Barış Yılmaz

1856-1944 Arası Kırım Göçleri ve Kırım

5 Eylül 2020 0

GİRİŞ Rusya’nın Kafkasya’da ve bilhassa Kırım’da ele geçirdiği topraklarda asimilasyon, zorunlu göç ve baskı uygulamaları 1552 yılında Kazan’ın ele geçirilmesiyle başlamış ve yüzyıllarca devam etmiştir. [1] Esasen Kırım’ın ilhakından öncesine dayanan Rus baskısı 1783 yılında Rusya tarafından ilhakın resmen ilan edilmesiyle birlikte zirveye ulaşmıştır. Türkiye’nin kuzeyinde bulunan ve asırlardır Türk yurdu olan Kırım için yıllarca…

Yazar: Büşra Selin Kartal

Cengiz Dağcı ile Son Röportaj

5 Eylül 2020 0

İsa Kocakaplan’ın Ocak 2009 tarihinde Cengiz Dağcı ile gerçekleştirdiği ve Türk Yurdu dergisinin Kasım 2019 sayısında; o günü, izlenim ve hislerini de işin içine katarak kaleme aldığı yazısını siz değerleri okurlarla paylaşmak istiyorum.   ‘‘Bu konuşma 19 ve 21 Ocak 2009 tarihlerinde Cengiz Dağcı’nın Londra Southfields’teki evinde yapıldı. Üzerinden 10 yıl geçti. Bu sürede Dağcı…

Yazar: Kuloğlu

Kırım’ın Demografik Yapısı

3 Eylül 2020 0

Kırım’ın demografik yapısı asırlık Türk yurdu Kırım’dan göçler bilindiği takdirde daha iyi anlaşılacaktır. Kırım birkaç asır önce Rusya’nın radarına girdiğinde bu yeşil adanın nüfusunun yüzde 80’inden fazlasını Kırım Tatarları oluşturmaktaydı. Rusya’nın Kırım’ı Ruslaştırma politikaları neticesinde bu oran sürekli azalmaya başlamıştır. Göç eden Kırım Tatarları ve Kırım ahalisinin sayısı konusunda çeşitli görüşler ve tahminler bulunmaktadır. Fakat…

Yazar: Büşra Selin Kartal