Etiket: Atatürk

Atatürk’ün Kendi Kaleminden Atatürk Türkçülüğü

29 Eylül 2020 0

Mustafa Kemal Atatürk’ün,  Türk tarihi ve Türk dili hakkındaki  çalışmaları herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Türk Tarih Kurumu ve  Türk Dil Kurumu’nun kurulmasının yanı sıra Türk kültürünün yaşatılması ve yükseltilmesi için üstün gayretler göstermiştir. Atatürk’ün kendi el yazısı ve notlarından oluşan Gnkur. ATESE Başkanlığı Arşivinde bulunan  ATATÜRK Koleksiyonu’nda parça parça kağıtlara yazılan notlar, Genelkurmay Askeri…

Yazar: Buminhan Göktuğ Yiğit

YARIN GÜNLERDEN OTUZ AĞUSTOS

29 Ağustos 2020 0

  Hilal haça yenilmesin:Âmin! Türklük bitti denilmesin:Âmin! Ziya Gökalp Venizelos son düşüne yatsın, Yarın günlerden Otuz Ağustos. Irkım göğe, adını hür yazsın, Yarın günlerden Otuz Ağustos. Çeksin çileyi, bir ah etmesin, Mehmetim’e yorgunluk çökmesin, Tanrı, Türk’ü vatandan etmesin, Yarın günlerden Otuz Ağustos. Kırılsın kötü bahtı milletin, Farkına varılsın bu zilletin, İlk kurşun, son nefer, sefer…

Yazar: Alpagu Şahin

Halil İnalcık’ın Gözünden Mustafa Kemal Atatürk

18 Haziran 2020 0

Halil İnalcık… Bu ismi zikrettikten sonra daha fazla açıklama ile okuyucuyu yormak niyetinde değilim. Kendisini tanımayanlara veya tanımasına rağmen daha önce okumayanlara tek tavsiyem var. Okuyun, araştırın. Halil İnalcık, Osmanlı tarihini cümle cihana aydınlatmakla birlikte, bilime ve dünyaya bakış açısıyla Türk Milliyetçiliğini başka bir boyuta taşımıştır. Tarihimizin büyük şahsiyetlerindendir. Yazdıkları kadar kendisi de tarihsel bir…

Yazar: Burak Erdoğan

Atatürk Dönemi Sosyoekonomik Sistemini Anlamak

13 Mayıs 2020 1

Bölüm 1: SOLİDARİST KORPORATİZM Solidarizm dayanışmacılık olarak Türkçeleştirilebilecek ekonomik ve siyasal fikrin literatürdeki adıdır. Bu görüş liberalizm ve sosyalizmin ortasında konumlanır, liberalizmdeki özel mülkiyet ve serbest girişimi; sosyalizmdeki devlet müdahalesi ve sınıfların bütünleşmesini bünyesinde barındırır. Böylelikle iki görüşü yumuşatma amacı güder. Korporatizm ise sermayenin ve özel mülkiyetin desteklendiği fakat bunun sıkı bir şekilde devlet tarafından…

Yazar: Mürşit Sipahi

Solcular ve Atatürkçülük (Dündar Taşer)

9 Kasım 2019 0

Türkiye’deki sol fraksiyonlar üzerinde etki kuran Kemalizm, Marksist öğretileri ulusal göstermek amacıyla olduğundan çok farklı gösterilmeye çalışılmıştır. Bugün de aynı şekilde safsatalar yığını politikası devam ederken, Uluönder’in vefatının yıl dönümüne binaen Taşer’in 31 Ağustos 1970 tarihli Devlet gazetesindeki yazısını kamuoyu dikkatlerine sunuyoruz. “Atatürk inkılaplarının ne olduğu belli. Latin harfleri, kadınların rey hakkı, ceket pantolonlu kıyafet-şapka,…

Yazar: Koçeroğlu

Cumhuriyet’e beş kala, Büyük Millet Meclisinde…

29 Ekim 2019 0

Tarih 29 Teşrinevvel 1339(Rumi takvimde 29 Ekim 1923 tari,hine tekabül etmektedir). Büyük Millet Meclisi, Cumhuriyeti ilan etmeye dakikalar kala, İsmailoğlu Ali’nin vefatını konuşmakta, Meclis tutanaklarında görüldüğü üzere 3 sayfa sonra ise Cumhuriyeti ilan etmektedir. Anadolu’daki son Türk Devleti, Türkiye Cumhuriyetinin ilanının yıl dönümü olan bu mübarek günde; meclis tutanaklarından kısa bir kesit siz kıymetli okurlarımızla…

Yazar: Bayram Köroğlu

ATATÜRK’ÜN TSK’YA SON MESAJI!

21 Temmuz 2019 0

29 Ekim 1938 günü Ankara Hipodrom’da Cumhuriyetin 15. yılı kutlamaları gerçekleştirildi. Cumhuriyetin banisi Atatürk İstanbul’da hasta bulunduğundan törene katılamadı. Fakat Türk Silahlı Kuvvetleri’ne hitaben bir mesaj yazdı. Bu mesaj Başbakan Celal Bayar tarafından geçit resminden hemen önce okundu. Atatürk, 1938’in 10 Kasım’ında bu dünyadan ayrıldığından aşağıdaki metin, “Atatürk’ün TSK’ya son mesajı” olarak isimlendirildi. Kısa fakat…

Yazar: Fırat Kazganoğlu

ULU ÖNDER BÜYÜK BİLGE MUSTAFA KAMÂL ATATÜRK’ÜN ”Millet Tanımı”

1 Temmuz 2019 2

Bütün bu söylediklerimizi kısa bir çerçeve içine sokmak istersek şöyle diyebiliriz. Türk Milleti’nin teessüsünde müessir olduğu görülen tabiri ve tarihi vakıalar şunlardır. A- Siyasi varlıkta birlik B- Dil birliği C- Yurt Birliği D- Irk ve menşe birliği E- Tarihi karabet F- Ahlaki karabet Türk Milletinin teşekkülünde mevcut olan bu şartlar diğer milletlerde kamilen yok gibidir.…

Yazar: Zafere Doğru

Türk Gençliği

13 Haziran 2019 0

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti’ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. . . . Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk İstiklâl ve Cumhuriyeti’ni kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur! Sözlerime Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün bu sözleriyle başlamak istedim.Doğru bu kan yine o kan…

Yazar: Zafere Doğru

YEREL YÖNETİMLERDE GENÇLİK

7 Haziran 2019 0

Yurt gündemini sene başından beri oldukça meşgul eden yerel seçimlerin ve şu an 23 Haziran İstanbul belediye seçiminin etkisi ile yerel yönetimler gündemde. 31 Mart seçim sonuçlarının etkisi ile bazı belediyelerin ortaya saçılan kirli ihaleleri, gayrimeşru ilişkileri ve borçları bu konuyu gündemde tutuyor. 23 Haziran İstanbul belediye seçimleri ile de bu konunun bir süre daha…

Yazar: Rıfat Karabaş