Kategori: Tarih

İSPANYA İÇ SAVAŞI’NIN TARİHİ

16 Nisan 2020 Kapalı

  Birinci Dünya Savaşı Avrupa’dan çok şey aldı . Mağlup devletlere dayatılan rezil anlaşmalar ;  mağlup halkların sefaletine ve bu halkların açlıktan kırılırken radikal tutumlar edinmelerine (anarşist-faşist) ve sosyalist-komünist hareketlere üye olmalarına neden oldu . 1929 ekonomik krizi bu nedenle dünya tarihi açısından sıra dışı bir dönüm noktasıdır. Açlık ve sefalet içinde kıvranan halkların radikalizme…

Yazar: Adil İnce

ÇANAKKALE’DE DOKTOR VE OĞLUNUN HİKAYESİ

19 Mart 2020 Kapalı

      Hepinizin takdiridir ki ülkece zor zamanlar geçiriyoruz. Gerek Elazığ depremi, gerek ekonomik sebeplerden dolayı gelen intihar haberleri, gerekse de Suriye’de verdiğimiz canlar… Son olarak da Çin’in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan “korona virüsünün” ülkemize de gelmesi ile bu felaketler silsilesine bir yenisi daha eklenmiş oldu. “Daha fazla ne olabilir ki?” diye kendimize…

Yazar: Kuloğlu

Milliyetçilik Kuramları ve Modern Türkiye

26 Aralık 2019 Kapalı

İmparatorluk Türkiye’sinin son dönemlerinden itibaren, azınlık cenahlarda ve son olarak da kurucu unsur olan Türklerde ulusçu hareketler gözlenmiştir. Bir dizi yıpratıcı savaşlar sonrasında da “hasta adam” hayatını idame ettiremez duruma gelmiştir. Yine sonrasında bilindiği üzere Kurtuluş Savaşı ile Türk milliyetçi hareketi Misak-ı Milli hedeflerine yönelik mücadelede bulunmuş, sonucunda -büyük ölçüde- bugünkü sınırlarıyla Cumhuriyet ilan edilmiştir.…

Yazar: Koçeroğlu

Bir Bağımsızlık Güneşi : Kazakistan

17 Aralık 2019 Kapalı

Kazaklar varoldukları günden beri bağımsızlık mücadelesi vermişlerdir.Kazakların önüne bir çok engel çıkmıştır.Ruslar, Moğollar ve daha nice engel… İşte şimdi sizlerle Kazakistan’ın bağımsızlık mücadelesini paylaşacağız. Türkçe’de “Kazak” kelimesi bir millet adından çok “bozkır atlısı” anlamıyla kullanılmaktadır.Ayrıca “Kazak” kelimesi “hür,mert,cesur,yiğit” anlamlarıyla da kullanılmaktadır. Orta Asya tarihinde Cengiz Han’ın fethe girişmesi ile tarih sahnesine çıkan Kazaklar, Rus istilasına…

Yazar: Ömer Faruk Şenokur

”Severiz Asmayı”

1 Eylül 2019 Kapalı

Osmanlı Devleti Afrika seferleriyle bölgede önemli bir toprak sahibi olmuş, Afrikanın zenginlikleri ve farklı kültürüyle tanışmıştır. Yavuz Sultan Selim döneminde fethedilen topraklarda maymunlarla tanışılmış,Afrikadan İstanbul’a getirilen maymunlar hem ev hayvanı olarak hemde Osmanlı donanmasında ilginç bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır.   16. yüzyılın Akdeniz’deki en güçlü donanmasına sahip olan Osmanlı İmparatorluğu, söz konusu maymunları eğitilerek özellikle…

Yazar: Y.B

Evrim Teorisine Tarihsel Bakış

6 Temmuz 2019 Kapalı

  Evrim teorisinin Darwin tarafından ortaya atıldığı ilk yıllardan beri cevaplanmayı bekleyen bir soru, bir ikilem. Yazımızda bilimsel bir konu olan Evrim Teorisinin inanç orjinli değerlendirilip değerlendirilmeyeceğinin kararını vereceğiz. İnanç eksenli değerlendirildiğinde ortaya çıkan sonuç ile bilimsel bir zeminde değerlendirildiğinde ki ortaya çıkan sonuçları karşılaştıracak ve en nihayetinde gözlerden kaçtığına kanaat getirdiğim bir noktayı sizlerle…

Yazar: Şahin Altıntaş

Batıdan Doğuya Değişen Destan ve Kahramanlık Anlayışı

4 Temmuz 2019 Kapalı

    Bir milletin ne kadar köklü olduğunu tarihi belirler. Devletlerarası ilişkiler ya da savaşlar bu açıdan çok önemlidir. Ancak siyasi tarih maziyi anlayabilmek için yeterli değildir. Çünkü yazılı belgeler duygu içermez. Olayı anlatır, sonuca bağlar ve geçer. Yalnız bu perspektiften yapılan bir değerlendirme tuzsuz yemek kıvamında ve yavan olacaktır. Oysa içindeki tüm abartılara, yalanlara…

Yazar: Mungusuz

Ya İstiklal, Ya Ölüm!

3 Temmuz 2019 Kapalı

Hunlar, M.Ö. 1. yüzyılın ilk yarılarına doğru eski güçlerini yitirmişlerdi. Kendi aralarındaki kavgalar, Çinli casusların faaliyetleri, birtakım tabî felaketler neticesinde, Hunlar hızla dağılmaya yüz tuttular. Türkler arasındaki ilk ayrılık M.Ö. 55 yılında meydana geldi. Zor durumda kalan Türk milletinin o zaman başındaki Tanhu Ho-han-yeh (M.Ö. 58-31) Çin’in himayesine girmek istemiş, kardeşi Chih-chi’nin bu isteğe karşı…

Yazar: Y.B

Âmâ ile Hasbihâl

21 Haziran 2019 Kapalı

           “Harâbat ehlini hor görme zâhid  Defineye mâlik viraneler vardır“ Ragıp Paşa   Çay, kazanda ağır ağır demleniyordu. Biz de “ocakta” yavaş yavaş pişiyorduk… Henüz ihaneti ve kahpeliği görmemiştik. Görenlerin tarifinden hareketle “görmüş gibi” davranıyorduk. Toyduk… Hamdık… Yanma iştiyakı duyuyorduk… Henüz Karakoç’un “İnanmıştık bir kere / Aldatıldık bin kere” mısraının manâsına…

Yazar: Semih Ayna

TÜRK’ÜN AYAK İZLERİ: KUTADGU BİLİG 950 YAŞINDA

15 Haziran 2019 Kapalı

  Turan coğrafyasının büyük şairi,düşünürü,bilim adamı Yusuf Has Hacib(Uluğ Has Hacib) bundan yaklaşık 950 yıl evvel bir siyasetname kaleme almıştır. Eseri bir buçuk senede yazan Türk bilim insanı, Karahanlıların Hakanı Süleyman Arslan Han oğlu Tavgaç Uluğ Buğra Han’dan ‘’görevlerin en incesi olan’’ manasına gelen has haciblik mansıbını aldı. Bu eser aynı zamanda Türk- İslam medeniyetinin…

Yazar: Hakan Beşir

BEYAZ PİRAMİTLER ( TÜRK PİRAMİTLERİ)

8 Haziran 2019 Kapalı

Kimilerine göre bir efsane, bir hikaye kimlerine göre ise saklanmış, gizlenmiş bir gerçek. Hayat kadar, savaş ve barış kadar bir gerçek. Bu yazımız da Çin ülkesinin sınırları içerisinde var olduğu iddia edilen piramitleri birkaç kaynaktan araştırıp siz değerli okuyucunun istifadesine sunmaya çalışacağım. Beyaz Piramitlerin var olduğunu iddia eden, bu konuda çeşitli yazılarda kaleme almış olan…

Yazar: Şahin Altıntaş

Yakın Tarihin İzdüşümü

22 Mayıs 2019 Kapalı

Kamplaşma, kutuplaşma, kargaşa ve kaos… Hepsi de “toplumsal”. Toplamda bir yok. Bir’e ulaşma azmi kaybolmuş. Hırs, sanki “ruh” gibi bedenlerde. Çıkarsa can çıkacak, kişi alemini değiştirecek. Hırs fıtrat halini almış. Fırsatçılar köşelerde. Fırsatçılar her yerde. Sihirli kelimeyi söylüyor, daha fazla nemalanacakları yeni dönemin hayalini kuruyorlar. Anarşi. Açıktan veya gizli. Ekipler de her yerde. Kader, ağlarını…

Yazar: Semih Ayna