Kategori: Tarih

Karaçay-Balkar Türkleri Sürgünü

2 Kasım 2020 Kapalı

Karaçay-Balkar Türkleri Soykırımı Karaçay Türkleri ve Balkar Türkleri Karaçay ve Balkar Türkleri şu an Rusya Federasyonu’nda Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti ve Kabardey-Balkar Cumhuriyeti’nde yaşamakta olan iki kardeş Türk topluluğudur. Bu iki topluluk yıllardır beraber aynı coğrafyada yaşadıklarından dolayı kendi konuştukları Türkçe lehçelerinin bir potada eritilmesiyle oluşan Karaçay-Balkar Türkçesini konuşmaktadırlar. Bu iki topluluk yıllardır aynı coğrafyada beraber yaşadıklarından…

Yazar: Abdullah Barış Yılmaz

Türk Tarihinde Operanın Gelişimi

7 Ekim 2020 Kapalı

Türkiye’nin operayı tanıması matbaanın Osmanlı’ya gelmesine öncülük eden Yirmisekiz Mehmed Çelebi’nin Sefaretname’sine dayanmaktadır. Sefaretname’sinde opera binasının iç ve dış özelliklerini, salonun ihtişamını, dekorunu büyük bir ilgi ve hayranlıkla aktaran Çelebi, operanın konusunu da anlatır.   II. Mahmut döneminin Viyana elçisi Mustafa Hatti Efendi, Resmolu Ahmed Resmi Efendi ve daha sonra Vahid Paşa gördükleri operalardan hayranlıkla…

Yazar: Ayda Tonar

Lenin: Kin ve Nefretten Sosyalist Devlete

22 Eylül 2020 Kapalı

    Volga nehrinin kıyısındaki bir balıkçı kasabasından dünyanın ilk sosyalist devletine… Vilademir İlyiç Ulyanov  yada bilinen adıyla lenin. Lenin’in hayatında ki dönüm noktası 1887 yılında abisi Aleksandır’ın idam edilmesi olmuştur. Abisi Aleksandır Ulyanov Petesburg Üniversitesinde eğitim görüyor; Doğa bilimleri, zooloji ve kimya alanında çalışmalar yapıyordu. Aleksandır 1886 yılında Noradnaya Volya ( Halkın İradesi) devrimci…

Yazar: Şahin Altıntaş

Patronajın Çöküşü:Eski Tartışmalara Sistemli Bir Bakış Önerisi veya Neden Türkçü Münevver Yetiştiremiyoruz?

31 Ağustos 2020 Kapalı

Bizde genellikle “sosyal bilimlerin babası” gibi sıfatlarla selâmlanan Max Weber aslında “devlet” kavramı üzerine de ciddi araştırmalarda bulunmuş bir Alman düşünürüdür. Sosyal bilimlerle ilgili tartışmaları uzun zaman Fransızca izleyen münevver takımımız Weber’den Fransızlar sayesinde haberdar olmuş, bu da sosyal bilimlerin temel tartışmalarıyla sınırlı kalmıştır. Cumhuriyetin kuruluşunun ardından Weber’in devletle ilgili görüşleri de yavaş yavaş ülkemize…

Yazar: Semih Ayna

Konya’da Selçuklu Mutfağı

24 Ağustos 2020 Kapalı

Anadolu’da ilk yerleşim yerlerden biri olarak bilinen Konya bölgesinin mutfak kültürü köklü ve eski bir tarihe dayanır. Yerleşik hayata bizzat geçen Türkler Konya’nın verimli topraklarından yararlanmış, farklı bitki çeşitleri de yetiştirmişlerdir. Bu Türklerin hem mutfak hem de tarımsal faaliyetlerini ortak amaçla sürdürdüklerini gösterir. Konya mutfağına bakacak olursak, bu şehrin mutfağını, 3 büyük mutfak kültürüyle inceleyebiliriz.…

Yazar: Ayda Tonar

Balkan Coğrafyasında Türk Mutfak Kültürü

21 Temmuz 2020 Kapalı

“Senden; sıhhat, afiyet ve ahlakın en güzelini dileriz. İşlerimize kolaylık, kalplerimize genişlik, sofralarımıza bereket ver, amin.” Türklerin, Asya’dan Batı’ya doğru gerçekleştirdiği tarihi göçlerin ulaştığı son noktalar; Avrupa’nın içleri ile birlikte Avrupa’nın bir parçası olan ve Türkler tarafından vatanlaştırılan ve de adına öztürkçe bir kelime ile “Balkan” adı verilen topraklardır. Türkler sahip oldukları kültürü, göç ettikleri…

Yazar: Ayda Tonar

Sarayın Tatlısı: Türk Lokumu

20 Haziran 2020 Kapalı

Türk lokumu dünyanın hemen her ülkesinde bilinen ve beğenilerek tüketilen enfes bir tatlımızdır. Peki bu yumuşak ve yedikçe yediren lezzetin tarihi ne zamana dayanıyor? Pers İmparatorluğu’nda MÖ 226 ve 652 yılları arasında hüküm süren Sasanilerin sıkça tükettiği tatlı “abhisa” kesin olmamakla birlikte lokumun kökeni olarak biliniyor. Türk Mutfağında ise lokum adı Arapça “rahat-ul hulküm” sözcüğünden…

Yazar: Ayda Tonar

Zemheri Çorbası: Tarhana

17 Haziran 2020 Kapalı

Türklerin zengin mutfak kültürü; dini inançlar, örf ve gelenekler, coğrafi konum, iklim, bitki örtüsü ve siyasi yapılanmalarla birlikte şekillenmiştir. Özellikle Türklerin Mezopotamya’daki varlığı, baharat yolu üzerinde yerleşim sağlamaları Türk Mutfağında aromatik bitki çeşitliliğini arttırmıştır. Her toplumun beslenmesinde büyük önemi olan ve topluma özgü damak tadını yansıtan bazı geleneksel yiyecekler olduğu gibi Türkiye’de de geleneksel olarak…

Yazar: Ayda Tonar

Türk Mutfağının Tarihsel Gelişimi

10 Haziran 2020 Kapalı

Türklerin tarih sahnesine çıkışlarının Orta Asya bölgesi  artık hepimiz bilmekteyiz. Göçebe hayatı yaşayan eski Türkler  farklı muhafaza şekillerini kullanmaya başlamışlardır. Genelde yabani otlar ve avcılıkla kendine has  beslenme biçimi oluşturan Türkler,  kolay taşınabilmesi için yiyecekleri tütsüleme ve kurutma yöntemiyle gıdanın muhafaza şekillerinin temelini oluşturmuşlardır. Türklerin Anadolu’ya göçüyle yerleşik hayata geçilmiş ve böylelikle tarımla uğraşmaya başlamışlardır.…

Yazar: Zafere Doğru

Türk Dil Bayramında Türkçenin Önemi ve Yapılan Çalışmalar

13 Mayıs 2020 Kapalı

Dil, bir milleti birleştiren en önemli parçadır. Dilin korunması ve geliştirilmesi her toplumda şart olmuştur. Bilgileri ve tarihi bir sonraki nesillere aktarmak için dil mutlak olması gereken en önemli olgulardan biridir. Atatürk 1929 yılında yaptığı konuşmada şu sözleri söylemiştir: ‘’Türk dili Türk milleti için kutsal bir hazinedir. Çünkü Türk milleti geçirdiği sayısız felaketler içinde ahlakının,…

Yazar: İmdat Hacıahmetoğlu

Modern Eğitim Anlayışının Osmanlı’da Tezahürü “Dârülmuallimîn”

12 Mayıs 2020 Kapalı

Bir şeyi yenisiyle değiştirmek ihtiyacı hasıl olduysa evvelen eskisinden vazgeçmek gerekir. Bu yazımızda medreselerden öğretmen yetiştirme uygulamasından vazgeçip modern şartlarda, özel bir program dahilinde yani “Dârülmuallimîn”isimli kurumlar aracılığı ile erkek öğretmen yetiştirme üzerine konuşacağız. Osmanlı’da öğretmen yetiştirmek için uzun zamanlar geleneksel eğitim veren medreseler önemli bir yere sahipti. Fakat zaman ilerledikçe ortaya koyulması gereken daha…

Yazar: Salih Yozgat

Türk Aklının Balkanlarda Tezahürü

4 Mayıs 2020 Kapalı

Ordu Millet tanımının en başarılı örneği olan Türkler, 14. asrın ortasında Anadolu’nun karışık topraklarından kendilerini Balkanlara atmışlardır. 1346 yılında, Osmanlı Beyliğinin başbuğu Orhan Gazi, Bizans tahtında hak iddia eden Kantakuzenos’u desteklemiş, karşılığında kızı Theodora ile evlenmiştir. Theodora ile evliliği neticesinde Bizans ile ikili ilişkilerini yoğunlaştıran Orhan Gazi, 1352 yılında oğlu Şehzade Süleyman’ın komutasındaki birliklerini Sırplar…

Yazar: zaferyemin

Alman Siyasi Birleşimi

4 Mayıs 2020 Kapalı

     Almanların siyasi birleşimi, şüphesiz dünya tarihinde dönüm noktası olarak kayda geçmiş hadiselerdendir. Birleşimin önemini kavrayabilmek adına Alman coğrafyasının iyi değerlendirilmesi, siyasi hayatın hareketliliği ve çeşitli devletlerin onlara baskısını idrak etmek gerekir. Almanlar, Roma döneminden itibaren siyasi birliğini sağlayamamış çeşitli devlet ve hanedanlar ile tarih sahnesinden silinmemeye gayret etmiş bir millettir. Kutsal Roma Germen İmparatorluğu,…

Yazar: Avsarbek

HÂDİMÜ’L-HAREMEYN YAVUZ SULTAN SELİM

24 Nisan 2020 Kapalı

Türk Milleti sayısız lider, sayısız komutan çıkarmıştır. Bu başbuğların birçoğu Batı üzerine seferler düzenlemişlerdir ancak biri var ki büyük istisna. Bugün atalarının aksine seferlerini Doğu üzerine çeviren, en sert, en cevval padişahlardan biri olan ancak bir o kadar da sanata ve ilime düşkünlüğüyle bilinen ‘’Doğu’nun Fatihi’’ Yavuz Sultan Selim’i inceleyeceğiz. Bu incelemeyi yaparken Yavuz’un kişilik…

Yazar: İmdat Hacıahmetoğlu

Millet-i Sadıka’dan İhanete Giden Yol

17 Nisan 2020 Kapalı

SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMINA GENEL BİR BAKIŞ   ÖZET: Bu çalışmanın amacı, yıllardır çözüme kavuşturulamayan, ülkemizin uluslar arası platformda zorluklarla karşılaşmasına neden olan “sözde” ermeni soykırımı iddialarına genel bir bakış açısı kazandırabilmektir. Bu konuya hâkim olabilmek için öncelikle soykırımın tanımını bilmek ve dünyadaki soykırım örneklerini inceleyerek işe başlamak esastır. Ermeni halkının kültürümüzde ve tarihimizdeki yerini bilmek…

Yazar: Enes Er