Kategori: Tarih

Türk Aklının Balkanlarda Tezahürü

4 Mayıs 2020 0

Ordu Millet tanımının en başarılı örneği olan Türkler, 14. asrın ortasında Anadolu’nun karışık topraklarından kendilerini Balkanlara atmışlardır. 1346 yılında, Osmanlı Beyliğinin başbuğu Orhan Gazi, Bizans tahtında hak iddia eden Kantakuzenos’u desteklemiş, karşılığında kızı Theodora ile evlenmiştir. Theodora ile evliliği neticesinde Bizans ile ikili ilişkilerini yoğunlaştıran Orhan Gazi, 1352 yılında oğlu Şehzade Süleyman’ın komutasındaki birliklerini Sırplar…

Yazar: Burak Erdoğan

Alman Siyasi Birleşimi

4 Mayıs 2020 0

     Almanların siyasi birleşimi, şüphesiz dünya tarihinde dönüm noktası olarak kayda geçmiş hadiselerdendir. Birleşimin önemini kavrayabilmek adına Alman coğrafyasının iyi değerlendirilmesi, siyasi hayatın hareketliliği ve çeşitli devletlerin onlara baskısını idrak etmek gerekir. Almanlar, Roma döneminden itibaren siyasi birliğini sağlayamamış çeşitli devlet ve hanedanlar ile tarih sahnesinden silinmemeye gayret etmiş bir millettir. Kutsal Roma Germen İmparatorluğu,…

Yazar: Avsarbek

Osmanlı’da Ordu Modernizasyonu

26 Nisan 2020 0

15. ve 16. yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nde askeri ve idari alanda başarılı dönemlerden sonra, devlet mekanizmasında bozulmalar görülür. 26 Ocak 1699 yılında imzalanan Karlofça Antlaşması ile ilk toprak kaybının yaşanmasıyla beraber Osmanlı’da orduya yönelik yeterlilik ve güven duygularıyla ilgili sorgulamalar açığa çıkar. Bu sorgulamaların sonucunda ise orduda ciddi değişiklikler planlanmış ve birçok yenilik hareketi görülmüştür. 15.…

Yazar: Mirliva

HÂDİMÜ’L-HAREMEYN YAVUZ SULTAN SELİM

24 Nisan 2020 0

Türk Milleti sayısız lider, sayısız komutan çıkarmıştır. Bu başbuğların birçoğu Batı üzerine seferler düzenlemişlerdir ancak biri var ki büyük istisna. Bugün atalarının aksine seferlerini Doğu üzerine çeviren, en sert, en cevval padişahlardan biri olan ancak bir o kadar da sanata ve ilime düşkünlüğüyle bilinen ‘’Doğu’nun Fatihi’’ Yavuz Sultan Selim’i inceleyeceğiz. Bu incelemeyi yaparken Yavuz’un kişilik…

Yazar: İmdat Hacıahmetoğlu

Millet-i Sadıka’dan İhanete Giden Yol

17 Nisan 2020 0

SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMINA GENEL BİR BAKIŞ   ÖZET: Bu çalışmanın amacı, yıllardır çözüme kavuşturulamayan, ülkemizin uluslar arası platformda zorluklarla karşılaşmasına neden olan “sözde” ermeni soykırımı iddialarına genel bir bakış açısı kazandırabilmektir. Bu konuya hâkim olabilmek için öncelikle soykırımın tanımını bilmek ve dünyadaki soykırım örneklerini inceleyerek işe başlamak esastır. Ermeni halkının kültürümüzde ve tarihimizdeki yerini bilmek…

Yazar: Enes Er

İSPANYA İÇ SAVAŞI’NIN TARİHİ

16 Nisan 2020 0

  Birinci Dünya Savaşı Avrupa’dan çok şey aldı . Mağlup devletlere dayatılan rezil anlaşmalar ;  mağlup halkların sefaletine ve bu halkların açlıktan kırılırken radikal tutumlar edinmelerine (anarşist-faşist) ve sosyalist-komünist hareketlere üye olmalarına neden oldu . 1929 ekonomik krizi bu nedenle dünya tarihi açısından sıra dışı bir dönüm noktasıdır. Açlık ve sefalet içinde kıvranan halkların radikalizme…

Yazar: Adil İnce

ÇANAKKALE’DE DOKTOR VE OĞLUNUN HİKAYESİ

19 Mart 2020 0

      Hepinizin takdiridir ki ülkece zor zamanlar geçiriyoruz. Gerek Elazığ depremi, gerek ekonomik sebeplerden dolayı gelen intihar haberleri, gerekse de Suriye’de verdiğimiz canlar… Son olarak da Çin’in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan “korona virüsünün” ülkemize de gelmesi ile bu felaketler silsilesine bir yenisi daha eklenmiş oldu. “Daha fazla ne olabilir ki?” diye kendimize…

Yazar: Kuloğlu

Maraş Nasıl Kahraman Oldu?

12 Şubat 2020 0

  30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması’nın yedinci maddesi doğrultusunda Maraş’ta Anadolu’nun birçok yeri gibi işgale uğramıştı.  Bu madde, “müttefikler emniyetlerini tehdit edecek vaziyet zuhurunda herhangi bir sevkülçeyş[1] noktasını işgale haiz olacaktır” şeklinde idi. Maraş’ın ilk işgali 22 Şubat 1919’da Albay Max Andriyo komutasındaki İngiliz işgal kuvvetleri tarafından başlatılmıştır. Bu işgalin gerekçesi olarak…

Yazar: Mirliva

Milliyetçilik Kuramları ve Modern Türkiye

26 Aralık 2019 0

İmparatorluk Türkiye’sinin son dönemlerinden itibaren, azınlık cenahlarda ve son olarak da kurucu unsur olan Türklerde ulusçu hareketler gözlenmiştir. Bir dizi yıpratıcı savaşlar sonrasında da “hasta adam” hayatını idame ettiremez duruma gelmiştir. Yine sonrasında bilindiği üzere Kurtuluş Savaşı ile Türk milliyetçi hareketi Misak-ı Milli hedeflerine yönelik mücadelede bulunmuş, sonucunda -büyük ölçüde- bugünkü sınırlarıyla Cumhuriyet ilan edilmiştir.…

Yazar: Koçeroğlu

Bir Bağımsızlık Güneşi : Kazakistan

17 Aralık 2019 0

Kazaklar varoldukları günden beri bağımsızlık mücadelesi vermişlerdir.Kazakların önüne bir çok engel çıkmıştır.Ruslar, Moğollar ve daha nice engel… İşte şimdi sizlerle Kazakistan’ın bağımsızlık mücadelesini paylaşacağız. Türkçe’de “Kazak” kelimesi bir millet adından çok “bozkır atlısı” anlamıyla kullanılmaktadır.Ayrıca “Kazak” kelimesi “hür,mert,cesur,yiğit” anlamlarıyla da kullanılmaktadır. Orta Asya tarihinde Cengiz Han’ın fethe girişmesi ile tarih sahnesine çıkan Kazaklar, Rus istilasına…

Yazar: Ömer Faruk Şenokur

”Severiz Asmayı”

1 Eylül 2019 0

Osmanlı Devleti Afrika seferleriyle bölgede önemli bir toprak sahibi olmuş, Afrikanın zenginlikleri ve farklı kültürüyle tanışmıştır. Yavuz Sultan Selim döneminde fethedilen topraklarda maymunlarla tanışılmış,Afrikadan İstanbul’a getirilen maymunlar hem ev hayvanı olarak hemde Osmanlı donanmasında ilginç bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır.   16. yüzyılın Akdeniz’deki en güçlü donanmasına sahip olan Osmanlı İmparatorluğu, söz konusu maymunları eğitilerek özellikle…

Yazar: Y.B

Evrim Teorisine Tarihsel Bakış

6 Temmuz 2019 0

  Evrim teorisinin Darwin tarafından ortaya atıldığı ilk yıllardan beri cevaplanmayı bekleyen bir soru, bir ikilem. Yazımızda bilimsel bir konu olan Evrim Teorisinin inanç orjinli değerlendirilip değerlendirilmeyeceğinin kararını vereceğiz. İnanç eksenli değerlendirildiğinde ortaya çıkan sonuç ile bilimsel bir zeminde değerlendirildiğinde ki ortaya çıkan sonuçları karşılaştıracak ve en nihayetinde gözlerden kaçtığına kanaat getirdiğim bir noktayı sizlerle…

Yazar: Şahin Altıntaş

Batıdan Doğuya Değişen Destan ve Kahramanlık Anlayışı

4 Temmuz 2019 0

    Bir milletin ne kadar köklü olduğunu tarihi belirler. Devletlerarası ilişkiler ya da savaşlar bu açıdan çok önemlidir. Ancak siyasi tarih maziyi anlayabilmek için yeterli değildir. Çünkü yazılı belgeler duygu içermez. Olayı anlatır, sonuca bağlar ve geçer. Yalnız bu perspektiften yapılan bir değerlendirme tuzsuz yemek kıvamında ve yavan olacaktır. Oysa içindeki tüm abartılara, yalanlara…

Yazar: Mungusuz

Ya İstiklal, Ya Ölüm!

3 Temmuz 2019 0

Hunlar, M.Ö. 1. yüzyılın ilk yarılarına doğru eski güçlerini yitirmişlerdi. Kendi aralarındaki kavgalar, Çinli casusların faaliyetleri, birtakım tabî felaketler neticesinde, Hunlar hızla dağılmaya yüz tuttular. Türkler arasındaki ilk ayrılık M.Ö. 55 yılında meydana geldi. Zor durumda kalan Türk milletinin o zaman başındaki Tanhu Ho-han-yeh (M.Ö. 58-31) Çin’in himayesine girmek istemiş, kardeşi Chih-chi’nin bu isteğe karşı…

Yazar: Y.B

Âmâ ile Hasbihâl

21 Haziran 2019 0

           “Harâbat ehlini hor görme zâhid  Defineye mâlik viraneler vardır“ Ragıp Paşa   Çay, kazanda ağır ağır demleniyordu. Biz de “ocakta” yavaş yavaş pişiyorduk… Henüz ihaneti ve kahpeliği görmemiştik. Görenlerin tarifinden hareketle “görmüş gibi” davranıyorduk. Toyduk… Hamdık… Yanma iştiyakı duyuyorduk… Henüz Karakoç’un “İnanmıştık bir kere / Aldatıldık bin kere” mısraının manâsına…

Yazar: Semih Ayna