Kategori: Güncel

Türkiye Özelinde Ahlaki Panik ve Medya İlişkisi

7 Ocak 2021 0

Küresel salgın sebebiyle çok uzun zamandır dışarı çıkıp tanımadığım insanlarla konuşma fırsatım olmuyordu ancak dönem sonuna hazırladığımız belgesel için ilk defa çok sayıda insanla konuşma fırsatı yakaladım. Son on gün içinde görüştüğüm yüzden fazla esnafın tek bir ortak derdi var: bize bir haller oluyor.  Tabii ki dert bana veya bir başka bireye bir haller olması değil.…

Yazar: Burak Erdoğan

Türkistan’dan Günümüze Kımız

6 Ocak 2021 0

Türk tarihine baktığımızda at ve kısrak kavramının Türk boylarında kültürel, sosyal ve folklorik yerinin önemi oldukça belirgindir. Kımız kelimesinin kökenine bakacak olursak Kazak dilinde “Qımız” şeklinde bilinmektedir. En basit tanımıyla kımız; kısrak sütünü ekşiterek yaptığımız milli ve yerel bir içeceğimizdir. İlk olarak Orta Asya’daki göçebe Türk toplulukları tarafından yapılan kımızın tarihsel geçmişi Eneolitik Çağ’a (5500…

Yazar: Ayda Tonar

2021 Yılında Misak-ı Zafer

1 Ocak 2021 0

Yaşarken uzun, geçerken zorlu bir sene oldu. Misak-ı Zafer olarak siz kıymetli okuyucularımızın destekleri ve içimizdeki sönmez Türklük ateşiyle bir yılı daha geride bırakmış bulunuyoruz. 2020 defterini kapatıp 2021’e odaklanırken, Misak-ı Zafer olarak geçen yıl içinde neler yaptığımızı kısaca hatırlamanın, yapacaklarımızı önden duyurmanın faydalı olduğuna inanıyoruz.  Google’ın bizlere sunduğu analiz hizmetinden aldığımız veriler ışığında 2020’de…

Yazar: Zafere Doğru

Güney Azerbaycan İzlenimlerim

17 Aralık 2020 1

Bilinen Dünya tarihi bizleri tecrübeyle gösterdi ki Türk esir olmaz. Hiçbir güç ve irade onu başka bir devlet ve milletin boyunduruğu altına sokamaz. Tarih birçok kez şahit olmuştur ki Türk, kendisine vurulmak istenen esaret zincirini er geç kırmasını bilmiştir. Yine gün ve gecenin şahitliğiyle kesinleşmiştir ki; Türkler gerek çoğunlukta olup kendi yönettikleri gerekse azınlıkta olup…

Yazar: Şahin Altıntaş

Veda ve Teşekkür

15 Aralık 2020 0

İnsan daima bir arayış içindedir. Arayış ise içinde en çok merak barındırır. İnsan, merak ettiği müddetçe insandır. Tabii bu tespiti önce “aynaya” bakarak yapıyorum. Eskilerin “tecessüs” dediği meraklı bir arayış içindeyim. Bu arayışın peşinde çok farklı yerlerde bulundum, çok farklı “işler” yaptım, çok fazla tecrübe kazandım. Aynı tecessüsün son 1.5 yılında, merkez üssüm, Misak-ı Zafer…

Yazar: Semih Ayna

Otobiyografik Bir Veda

11 Aralık 2020 0

Kazıkan (yahut Kazgan) eski Türklerde savaş tanrısıdır. Kazganoğlu da tabii, onun soyundan gelenlerin ismi… Bilinmeyen otobiyografim bu kadar. Malûmunuz olduğu üzere ben, yani Fırat Kazganoğlu, burada doğdum. Yani bir “yazar” olarak ortaya atılışım, birbirlerinden farklı konularda “ahkâm” kesişim, nihayetinde mensubu olmaktan şeref duyduğum Türk milletine biraz da olsa yazıyla hizmet edişim Misak-ı Zafer’de başladı. Ve…

Yazar: Fırat Kazganoğlu

Türkiye’de Kız Enstitüleri

29 Kasım 2020 0

Cumhuriyet dönemi Türkiye’de milli, laik ve çağdaş özellikler taşıyan Türk modernleşmesinin etkilerini eğitimde de görmek mümkündür. Türk eğitim sisteminde eğitimin milliliği üzerinde durularak yeni bir dünya görüşü kazandırılmaya çalışılmıştır.   Siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel alanda yapılan inkılaplar kadınların düşüncelerinin şekillenmesinin yanı sıra, sosyal hayatta da rol model olmalarına katkı sağlamıştır. Bunun için Türk eğitim ve kültür tarihinde belli bir yeri olan mesleki ve teknik öğretimin bir…

Yazar: Ayda Tonar

İmar Barışı Rezaleti: Suç Kimin?

5 Kasım 2020 0

2019 TÜİK verilerine göre Türkiye’de nüfusun sadece %37,2’si lise ve daha üstü eğitim kurumlarından mezun olmasına rağmen, neredeyse çoğu vatandaşımız tüm yer bilimlerine (jeoloji, jeofizik, jeodezi ve coğrafya), anlaşabilecek kadar, hâkim durumdadır. Dışarıdan bir göz bunu irdeleyecek olsa, sebebi ülkemizde yaşanan ve maalesef bizden en sevdiklerimizi alan deprem afetlerinden dolayı olduğunu görecektir. Gerçi bu nokta…

Yazar: Kuloğlu

Türkmen Mutfak Kültürü ve Sofra Adabı

25 Ekim 2020 0

Türklerin konar göçer yaşam tarzı onları farklı coğrafyalara adapte olmalarını kolaylaştırmıştır. Bu bölgeler Türkmenistan, Tacikistan, Özbekistan, Kazakistan, Afganistan Suriye, İran ve ülkemiz Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bu coğrafyalarda yaşayan Türkmenler, Türkmen Mutfağının oluşumuna önemli derecede katkı sağlamışlardır. Farklı ülkelerde yaşamlarını sürdüren Türkmenler bu ülkelerin bitki örtüsü ve iklimiyle birlikte tarım etkinlikleri de  farklılaşmalara gitmişlerdir, bu da Türkmen…

Yazar: Ayda Tonar

Karabağ’dan Gönderilen İşaret Fişeği: Büyük Türk Birliği

30 Eylül 2020 0

Zor zamanlardan geçiyoruz. Bunu anlamak için müthiş bir stratejik zekâ gerekmiyor. Türkler ateşle imtihan oluyor. Konuştuğumuz Türk büyükleri, akademisyenler, gün görenlerin ağzından üç aşağı beş yukarı aynı kelimeler dökülüyor. 21. asır Türk Dünyası için imtihan asrı olacak. Bunu biliyor ve hazırlanıyoruz. 2015’ten bu yana zaman epey hızlı geçti. Gafil kalan Türkler zaman tarafından uyandırılıyor. Suriye…

Yazar: Burak Erdoğan

İptal Kültürü-2

21 Eylül 2020 0

“İptal kültürünü” konuşmaya devam ediyoruz. Amerika’da ortaya çıkan bu kavramı, yanlış yapan insanları; etiketleme, görmezden gelme ve nihayetinde toplumdan tecrit ederek iptal etme olarak tarif etmiştik. Bu sefer, bu işi kavram hâline getirmek haricinde, yukarıda geçen fiilleri sürekli uygulayarak iptal kültürü kavramının esas sınırlarını çizen ve ihraç eden Türkiye’den bahsedeceğiz. İptal kültürü meselesine Türkiye-Amerika “ortak…

Yazar: Semih Ayna

İptal Kültürü

20 Eylül 2020 0

Özgün hâli “cancel culture” olan kavram, dilimize “iptal kültürü” olarak çevrilmiş. Aslında çok da yabancısı olmadığımız bir şeyi tarif ediyor: karakter suikastı.   Neden karakter suikastı şeklinde çevirmediler diye düşünürken, “cancel culture” kavramının ortaya çıkışına kadar gitmek zorunda kaldım. Çok da uzak sayılmaz aslında.   Kavramın ortaya çıkışı, başta Twitter olmak üzere, sosyal medyanın yaygın…

Yazar: Semih Ayna

Yerli ve Milli Tat: Salça

1 Eylül 2020 0

Domates, patlıcangiller ailesinden, anavatanı Güney ve Orta Amerika olan, meyvesi yenebilen otsu bitkidir. ABD’de 1893 yılında mahkeme, sebzelerle birlikte saklanıp yenildiğinden onu sebze diye sınıflandırmıştır. Bolivya ve Peru da yabani sarı renkli bir domates türü bulunmuş ve sonra Meksika’da yetiştirilip, Kristof Kolomb’un Amerika’yı keşfinden sonra Avrupa’ya gemilerle gönderilmiştir.Domates ülkemize 1800’lü yılların başında gelmiştir. Anadolu’da domates…

Yazar: Ayda Tonar

Peki Yunan Halkı ?

31 Ağustos 2020 0

Atina Akropolisi, Partenon, Delos, Mikonos, Miken, Rodos, Girit ve daha nice tarihi ve turistik merkez Yunanistan’ın sahip olduğu güzelliklerden sadece bir kaçı. Ayrıca yumuşak iklimi, sıcakkanlı insanları ve sakin kıyılarıyla yaşanası coğrafyalardan bir tanesi. Ayrıca bulunduğu konum Türkiye kadar olmasa dahi jeopolitik açıdan öneme sahip. Bunları ve daha fazlasını sizlerin de takdir ettiğini düşünerek tanıtım…

Yazar: Ahmet Kurnaz

Şifa Niyetinde Tatlı: Aşure

29 Ağustos 2020 0

Aşurenin yazılı olarak anlatıldığı ilk kaynak Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sidir. Seyahatname’de “Mah-ı Muharrem’de aşura bişirüp fukaraya bezl ederler.” şeklinde geçmektedir. Kelime anlamından da anlaşılacağı gibi aşure, bol malzemeli ve her bir malzemenin, bereket, bolluk ve şifa getirdiği düşünülen mitolojik bir tatlıdır. Aşure Arapça olarak bilinse de “onuncu” anlamındaki İbranice “asor” kelimesinden gelmektedir. Yöreden yöreye aşure reçeteleri…

Yazar: Ayda Tonar