Kategori: Güncel

Eczacılık ve Yapay Zekâ

6 Mayıs 2021 Kapalı

‘’İcat ettiğimiz her yeni teknoloji, başka yeni teknolojileri icat etmemize yarayan bir araç haline geliyor ve böylece büyüyerek devam ediyor.’’ Dan Brown’a ait olan bu söz 21. yüzyılda günlük hayatımızda bizlerin yaşamını kolaylaştıran ve neredeyse her gün farklı bir yenilik olarak karşımıza çıkan teknoloji gelişmeleri çok güzel anlatıyor. İnsanlık bilimsel bilgi birikimini yine insanlığın yararına sunduğu…

Yazar: Şahin Altıntaş

Aynı İnanç ve İstekle, 3 Mayıs Yönetim Açıklaması

3 Mayıs 2021 Kapalı

Atsız Bey’e göre 3 Mayıs 1944 günü yaşanan olay “Milli şuurun ayaklanmasıdır”. Irkçılık-Turancılık davasından yargılanan Hüseyin Nihal Atsız, Zeki Velidi Togan, Orhan Şaik Gökyay gibi isimler bu süreçte zindanlara hatta tabutluklara koyulmuş ve türlü işkencelere maruz kalmışlardır. Bu olaylar Atsız Bey’in devrin başvekili Şükrü Saracoğlu’na Orhun dergisinde bir açık mektup yazması ile başlamıştır. Atsız Bey…

Yazar: Ömer Faruk Şahin

Daha Güçlü Yarınlar İçin Bir Adım Geri

3 Mayıs 2021 Kapalı

Talip olan mağlup, hazır olan galip olur. Misak-ı Zafer’de ilk günden bugüne bizi daha çok çalışmaya ve daha çok üretmeye iten güç budur. Talip olduğumuz ateşten gömleğe hazır olmak. Bilgisayar çağında doğan ve büyüyen biz gençler için üretmek ve eleştirmek her ne kadar kolay olsa da nitelikli içerikler üretmek henüz tam anlamıyla anlayıp sindirebildiğimiz bir…

Yazar: zaferyemin

Türkiye’de Covid-19 Aşısına Bakış

14 Mart 2021 Kapalı

Koronavirüsün tüm dünyayı etkisi altına almasıyla birlikte en çok konuşulan konulardan birisi de bu virüse karşı aşının ne zaman geliştirileceği oldu. Dünyanın çeşitli ülkelerinde ki bilim insanları bu konuda çalışmalara hızlı bir şekilde başladı. Elbette aşı geliştirme aşamasında ekonomik gelişmişliği yüksek olan ülkeler süreci önce başlattılar ve önde ilerlettiler. Bu konuda birçok özel ilaç şirketi…

Yazar: Şahin Altıntaş

Vicdani Mütalaa

1 Mart 2021 Kapalı

Vicdan, insanın en önemli, en değerli varlığı… Soyut bir mefhum vicdan ismini verdiğimiz kavram. Olur olmadık yerde karşımıza çıkan ve bazen almak için yanıp tutuştuğumuz intikama, bazen artık normal sınırını geçmiş ve patlamaya hazır hale gelen öfkeye bazen de sinirden kendimizden geçmişken bize engel olan, sinirimizden vazgeçişimize vesile olan, göremeyip hissettiğimiz bir içsel olgu. Bu…

Yazar: Salih Yozgat

Taraf ve Tarafsızlık

15 Ocak 2021 Kapalı

İnsan, ömrü boyunca birçok kez farklı düşüncenin birinden taraf olmuştur.  Siyasi partiden, futbol takımından, ideolojik yapıdan, fikri bir münakaşada ortaya atılan bir tezden, kavga eden iki grubun  birinden taraf olmuş olabilmek genel olarak tüm insanlıkta var olan bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Ama gelin, biz “ben ne ondan ne bundan taraf olurum” diyen “tarafsızlar” üzerine…

Yazar: Salih Yozgat

Türkiye Özelinde Ahlaki Panik ve Medya İlişkisi

7 Ocak 2021 Kapalı

Küresel salgın sebebiyle çok uzun zamandır dışarı çıkıp tanımadığım insanlarla konuşma fırsatım olmuyordu ancak dönem sonuna hazırladığımız belgesel için ilk defa çok sayıda insanla konuşma fırsatı yakaladım. Son on gün içinde görüştüğüm yüzden fazla esnafın tek bir ortak derdi var: bize bir haller oluyor.  Tabii ki dert bana veya bir başka bireye bir haller olması değil.…

Yazar: zaferyemin

Türkistan’dan Günümüze Kımız

6 Ocak 2021 Kapalı

Türk tarihine baktığımızda at ve kısrak kavramının Türk boylarında kültürel, sosyal ve folklorik yerinin önemi oldukça belirgindir. Kımız kelimesinin kökenine bakacak olursak Kazak dilinde “Qımız” şeklinde bilinmektedir. En basit tanımıyla kımız; kısrak sütünü ekşiterek yaptığımız milli ve yerel bir içeceğimizdir. İlk olarak Orta Asya’daki göçebe Türk toplulukları tarafından yapılan kımızın tarihsel geçmişi Eneolitik Çağ’a (5500…

Yazar: Ayda Tonar

2021 Yılında Misak-ı Zafer

1 Ocak 2021 Kapalı

Yaşarken uzun, geçerken zorlu bir sene oldu. Misak-ı Zafer olarak siz kıymetli okuyucularımızın destekleri ve içimizdeki sönmez Türklük ateşiyle bir yılı daha geride bırakmış bulunuyoruz. 2020 defterini kapatıp 2021’e odaklanırken, Misak-ı Zafer olarak geçen yıl içinde neler yaptığımızı kısaca hatırlamanın, yapacaklarımızı önden duyurmanın faydalı olduğuna inanıyoruz.  Google’ın bizlere sunduğu analiz hizmetinden aldığımız veriler ışığında 2020’de…

Yazar: Zafere Doğru

Güney Azerbaycan İzlenimlerim

17 Aralık 2020 Kapalı

Bilinen Dünya tarihi bizleri tecrübeyle gösterdi ki Türk esir olmaz. Hiçbir güç ve irade onu başka bir devlet ve milletin boyunduruğu altına sokamaz. Tarih birçok kez şahit olmuştur ki Türk, kendisine vurulmak istenen esaret zincirini er geç kırmasını bilmiştir. Yine gün ve gecenin şahitliğiyle kesinleşmiştir ki; Türkler gerek çoğunlukta olup kendi yönettikleri gerekse azınlıkta olup…

Yazar: Şahin Altıntaş

Veda ve Teşekkür

15 Aralık 2020 Kapalı

İnsan daima bir arayış içindedir. Arayış ise içinde en çok merak barındırır. İnsan, merak ettiği müddetçe insandır. Tabii bu tespiti önce “aynaya” bakarak yapıyorum. Eskilerin “tecessüs” dediği meraklı bir arayış içindeyim. Bu arayışın peşinde çok farklı yerlerde bulundum, çok farklı “işler” yaptım, çok fazla tecrübe kazandım. Aynı tecessüsün son 1.5 yılında, merkez üssüm, Misak-ı Zafer…

Yazar: Semih Ayna

Otobiyografik Bir Veda

11 Aralık 2020 Kapalı

Kazıkan (yahut Kazgan) eski Türklerde savaş tanrısıdır. Kazganoğlu da tabii, onun soyundan gelenlerin ismi… Bilinmeyen otobiyografim bu kadar. Malûmunuz olduğu üzere ben, yani Fırat Kazganoğlu, burada doğdum. Yani bir “yazar” olarak ortaya atılışım, birbirlerinden farklı konularda “ahkâm” kesişim, nihayetinde mensubu olmaktan şeref duyduğum Türk milletine biraz da olsa yazıyla hizmet edişim Misak-ı Zafer’de başladı. Ve…

Yazar: Fırat Kazganoğlu

Türkiye’de Kız Enstitüleri

29 Kasım 2020 Kapalı

Cumhuriyet dönemi Türkiye’de milli, laik ve çağdaş özellikler taşıyan Türk modernleşmesinin etkilerini eğitimde de görmek mümkündür. Türk eğitim sisteminde eğitimin milliliği üzerinde durularak yeni bir dünya görüşü kazandırılmaya çalışılmıştır.   Siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel alanda yapılan inkılaplar kadınların düşüncelerinin şekillenmesinin yanı sıra, sosyal hayatta da rol model olmalarına katkı sağlamıştır. Bunun için Türk eğitim ve kültür tarihinde belli bir yeri olan mesleki ve teknik öğretimin bir…

Yazar: Ayda Tonar

İmar Barışı Rezaleti: Suç Kimin?

5 Kasım 2020 Kapalı

2019 TÜİK verilerine göre Türkiye’de nüfusun sadece %37,2’si lise ve daha üstü eğitim kurumlarından mezun olmasına rağmen, neredeyse çoğu vatandaşımız tüm yer bilimlerine (jeoloji, jeofizik, jeodezi ve coğrafya), anlaşabilecek kadar, hâkim durumdadır. Dışarıdan bir göz bunu irdeleyecek olsa, sebebi ülkemizde yaşanan ve maalesef bizden en sevdiklerimizi alan deprem afetlerinden dolayı olduğunu görecektir. Gerçi bu nokta…

Yazar: Kuloğlu

Türkmen Mutfak Kültürü ve Sofra Adabı

25 Ekim 2020 Kapalı

Türklerin konar göçer yaşam tarzı onları farklı coğrafyalara adapte olmalarını kolaylaştırmıştır. Bu bölgeler Türkmenistan, Tacikistan, Özbekistan, Kazakistan, Afganistan Suriye, İran ve ülkemiz Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bu coğrafyalarda yaşayan Türkmenler, Türkmen Mutfağının oluşumuna önemli derecede katkı sağlamışlardır. Farklı ülkelerde yaşamlarını sürdüren Türkmenler bu ülkelerin bitki örtüsü ve iklimiyle birlikte tarım etkinlikleri de  farklılaşmalara gitmişlerdir, bu da Türkmen…

Yazar: Ayda Tonar