Kategori: Ekonomi

Atatürk Dönemi Sosyoekonomik Sistemini Anlamak

13 Mayıs 2020 Kapalı

Bölüm 1: SOLİDARİST KORPORATİZM Solidarizm dayanışmacılık olarak Türkçeleştirilebilecek ekonomik ve siyasal fikrin literatürdeki adıdır. Bu görüş liberalizm ve sosyalizmin ortasında konumlanır, liberalizmdeki özel mülkiyet ve serbest girişimi; sosyalizmdeki devlet müdahalesi ve sınıfların bütünleşmesini bünyesinde barındırır. Böylelikle iki görüşü yumuşatma amacı güder. Korporatizm ise sermayenin ve özel mülkiyetin desteklendiği fakat bunun sıkı bir şekilde devlet tarafından…

Yazar: Mürşit Sipahi

Bizden Ekonomi 2

10 Mayıs 2020 Kapalı

Önceki yazımda ham meyveye yaptığım değinme merak konusu oldu ve bu merak, meyveler tanımını biraz açma ihtiyacını hasıl etti. Piyasada genel hüküm süren yabancı paralar ve altın, gümüş, bakır gibi madenler piyasanın olgun meyveleridir. Süreyi sorun etmezseniz bu meyvelerin geri dönüşü sizin için muhakkak olumlu olacaktır. Ancak birde piyasada hacmi çok geniş olmayan ve talebi…

Yazar: Ahmet Kurnaz

Bizden Ekonomi

20 Nisan 2020 Kapalı

“Sahi altın fiyatları nereye kadar çıkacak? Bu kur neye göre artıyor? Canım ekmeği dolarla mı alıyoruz? Borsa oynayanlar yandı diyorlar doğru mu acaba? “ Bunlar vb. birçok soruya gerek sosyal medyada gerek haberlerde gerekse ekonomi platformlarında sürekli karşılaşmaktayız. İstedim ki bu sorular içinde kaybolmak ve karanlıkta kalmak yerine birkaç basit fikir ve tahminle konuyu daha…

Yazar: Zafere Doğru

İktisadi Kurtuluş Harbi

22 Ağustos 2019 Kapalı

İktisat ve iktisadi politikalar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çeşitli aşamalardan geçerek günümüzdeki şeklini almıştır  lakin vuku gelmiş bir olayı daha iyi anlamak ve analiz edinmek isteniyorsa bilinen bir gerçek ki en başına dönmek gereklilikten ziyade zorunluluktur.Bu yüzden sürekli başlık açılan ‘’Cumhuriyet Dönemi Türk Ekonomisi’’ konusunda görüngemizi Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi’nden ziyade daha…

Yazar: Merih Karacakaya

Türk Gençliği Nerede..?

6 Haziran 2019 Kapalı

“Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.”                                                                                Ulu Türk M.Kemal ATATÜRK   Günümüz Türkiye’sinde gençleşen nüfus ve aynı oranda bilincini kaybeden, sorumluluk sahibi olmayan bir genç kuşağın döneminde bulunuyoruz. Maalesef! Ezberci ve zihni körleştirici eğitim sistemi, yoz ve popüler…

Yazar: Hasan Süha Doğan

Neden İktisat Bilmeliyiz?

1 Haziran 2019 Kapalı

İnsan yaşamını sürdürebilmesi için bazı maddelere ihtiyaç duyar. Bu maddeler hayati önem taşıdığı veya hayati önem taşıyan ihtiyaçlara ulaşmak için vasıta olduğundan bunlar kaynak olarak adlandırılır: su kaynağı, yeraltı kaynağı, enerji kaynağı vb. gibi. İktisatta kaynaklar kısıtlı sayıda kabul edilir, nitekim hakikatte de bu böyledir. Bu kısıtlı kaynakların en kârlı ve doğru şekilde paylaştırılması noktasında…

Yazar: Zafere Doğru