Kategori: Yazı Havuzumuz

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE TÜRK OCAKLARI

8 Haziran 2022 Kapalı

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE TÜRK OCAKLARI* Tahir KODAL** A- MİLLÎ MÜCADELE DÖNEMİNDE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE TÜRK OCAKLARI İtilaf Devletleri, Osmanlı Devleti’ni, ve Türk milletini ortadan kaldırmak, Anadolu’da etkisiz hale getirmek, amacıyla Türkiye’yi işgal etmişlerdir. Yaşanan bütün bu olaylara doğru teşhis koyan ve “tam bağımsızlık” anlayışını benimsemiş olan Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, İstanbul’da Yüksek…

Yazar: Bengisu Ünal

TÜRK OCAKLARI TARİHİ

15 Mayıs 2022 Kapalı

*Bu yazı Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünde bitirme tezi olarak hazırlanmıştır.   1- Osmanlı’nın Son Döneminde Tarihi ve Siyasi Durum Yüzyıl siyasi, iktisadi ve toplumsal temellerin atıldığı değişme ve gelişmelerin yaşandığı bir dönem olmuştur. Temelinde Reform ve Rönesans hareketleri, coğrafi keşifler, ilmi ve teknik buluşların yattığı bu gelişmeler, milliyetçilik ve sanayi doğuşuna yol açmıştır.[1]…

Yazar: Bengisu Ünal

TAPINAK ŞÖVALYELERİ “KURULUŞ”

10 Mayıs 2022 Kapalı

Tapınak Şövalyelerinin tarih sahnesine adım atışı I. Haçlı Seferi sonucunda Kudüs’ün Hristiyanların eline geçmesi ile başlamıştır. Tapınakçılar, kilise ve ordunun birleştiği bir tarikat akımı olarak meydana gelerek tarihte yerini almıştır. Asıl amaçları Kudüs’ün tekrar Müslüman hakimiyetine girmesini engellemek olan tapınakçılar, aynı zamanda Kudüs’ü ziyarete giden hacıları korumakla da mükelleftiler.[1] IV. Yüzyılın başlarına gelindiğinde, Roma’da yaşanan…

Yazar: Cengiz Atay

16. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu

22 Nisan 2022 Kapalı

Osmanlı İmparatorluğu 16. Yüzyılda Bir ‘Hegemon’ Olarak Nitelendirilebilir Mi?   Hegemonya sözcüğünün kökeni Latinceye dayanmakta olup tahakküm anlamına gelmektedir ki günümüzde bir devletin diğer tüm devletlere olan siyasal üstünlüğünü ifade eder. Sistemi kontrol altında tutan ve diğer devletler üzerinde tahakküm sahibi olan bir devlet ‘hegemon güç’ olarak nitelendirilir. Osmanlı Devleti Fatih Sultan Mehmed ile imparatorluğa…

Yazar: Zübeyir Muminoğlu

TÜRK DEVLET GELENEĞİ*

28 Mart 2022 Kapalı

Türkler dünyanın en eski milletlerinden olup köklü bir geçmişe ve kültüre sahiptirler. Türkler dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşamışlar, birçok devlet kurmuşlardır. Türkler için en önemli kurum, devlettir. Türkler özellikle yerleşik hayata geçtikten sonra, devletin kaynağı konusundaki fikirlerinin de etkisiyle, dünyaya hâkim olma amacına yönelik olarak hareket etmişlerdir. Tek başına tabiata karşı koymanın mümkün olmadığını gören ve…

Yazar: Bengisu Ünal

POPÜLER TÜRK ÇOCUK ROMANLARINDA (1980-2000) “ÇOCUK”

17 Mart 2022 Kapalı

Edebiyat dendiğinde akla ilk gelen ve toplum üzerinde kolaylıkla etki bırakan türlerin başında roman gelir. Bir edebiyat eserinin toplum üzerinde etki bırakabilmesi ise okuyucu ile buluşabilmesine bağlıdır. Bugün çocuk olarak tanımladığımız bireyler, geleceğin toplumuna yön verecek kişilerdir. Bu sebeple çocukların zihin dünyalarının gelişimine etki eden çocuk romanları, geleceğin yetişkinleri üzerinde belirleyici rol oynamış olmaktadır. Araştırmamızda…

Yazar: Bengisu Ünal

 DEDE KORKUT HİKÂYELERİ’NİN ÇOCUK EĞİTİMİ AÇISINDAN ÖNE SÜRDÜĞÜ DEĞERLER

9 Mart 2022 Kapalı

Çocuk, yaşadığı çevreyle kopmaz bağları olan sosyal bir varlıktır. Bu sosyal varlığın karakter kazanımında en büyük görev ise topluma düşmektedir. Çünkü toplum, kendi bünyesinde, bireylerini en iyi şekilde yetiştirecek değerlere sahip olan tek kurumdur. Çocuklarımızın, toplumumuzdaki genetik şifrelerle eğitildikleri takdirde, toplumumuza daha faydalı olacaklarını ve geleneklerimizi sonraki kuşaklara daha sağlıklı bir şekilde aktaracaklarını düşünmekteyiz. Dede…

Yazar: Bengisu Ünal

TARİHİN KANLI YÜZÜ: AHISKA SÜRGÜNÜ

8 Şubat 2022 Kapalı

     “AHISKA, GÜL İDİ GİTTİ; BİR EHL-İ DÎL İDİ, GİTTİ; SÖYLEYİN SULTAN MAHMUD’A: ‘İSTANBUL KİLİDİ GİTTİ…’” Kökeni Kıpçak Türklerine dayanan, günümüzde Gürcistan’ın güneybatısında yer alan merkezi Ahıska olan Mesheti isimli bir bölgeye yerleşmesi ile Ahıska Türkü adını alan bir Türk topluluğudur. Yerleştikleri bölge dolayısıyla Mesket Türkleri ve bölgenin adının Türkçede Misketya şeklinde yanlış yazılmasından dolayı…

Yazar: Buğra Kaptan

LİDERLİK VE YÖNETİCİLİK

3 Şubat 2022 Kapalı

Liderlik ve yöneticilik kavramlarını ayrı ayrı ele alacağımız bu yazıya öncelikle bu iki kavramın güncel Türkçe sözlükteki karşılıklarını vererek başlayalım. Zira her iki sözcüğün de kelime karşılıklarının ilk anlamı aslında bu yazının özünü oluşturacak niteliktedir. Güncel Türkçe sözlüğe göre lider kelimesinin ilk anlamı önderdir. Yönetici kelimesi ise; ‘’Yönetme gücünü elinde bulunduran kişi, yöneten kişi, idareci,…

Yazar: Elif Nur Özyürek

Türkiye ve İsrail Arasındaki Diplomatik İlişkiler: AK Parti Dönemi

1 Şubat 2022 Kapalı

Üçüncü Bölüm Adalet ve Kalkınma (AK) Parti Hükümetinde İsrail ile Temaslar (2002’den Günümüze) AK Parti 2002’de iktidara gelirken, İsrail dahil tüm Ortadoğu ülkeleri ile ilişkileri düzelteceğini söylemiştir. Bu vaat 2006’ya kadar sürdürdüğü ziyaret politikasında görülmüştür. 2008 yılından itibaren ilişkiler kötü bir ivme kazanmış olup, artık iktidara gelirken kullandığı söylemleri tamamıyla tersine çevirerek İsrail ile arasına mesafe…

Yazar: Zübeyir Muminoğlu

Türkiye ve İsrail Arasındaki Diplomatik İlişkiler: 1990-2001 Dönemi

28 Ocak 2022 Kapalı

İkinci Bölüm 1990-2001 Yılları arası Türkiye-İsrail İlişkileri Soğuk Savaş’ın son 20 yılında Türk-İsrail ilişkileri bir hayli hararetli geçmiş ve sonunda da kopmuş denebilecek kadar azalmıştır. Soğuk Savaş’ın bitmesiyle birlikte Türk-İsrail etkileşimin tekrardan canlandığı görülmüştür. 1990 yılından itibaren karşılıklı diplomatik adımlar atılmış ve iki ülke de birbirine bu anlamda yakınlaşmıştır.[1] Türkiye, Tel-Aviv’de diplomatik ilişkileri tekrardan büyükelçilik…

Yazar: Zübeyir Muminoğlu

   FÜHRER’İN AKIL HOCASI

26 Ocak 2022 Kapalı

  Şüphesiz hiçbir çocuk doğuştan kendisini bir milletin Mesihi olarak görmez. Ona içtimai ve siyasi olarak bu görevi yükleyen çevresel etkiler olmalıdır ki yaradılışında bir ilahilik olduğuna kendini inandırabilsin. İşte bu çocuklardan birisi genç Adolf olmuştur. Dünya tarihinde tüm insanlıktan çok daha fazla yaradılış amacını bulduğuna ve ilahi iradenin kendisine mutlak bir görev verdiğine inanmıştır.…

Yazar: Şahin Altıntaş

Türkiye ve İsrail Arasındaki Diplomatik İlişkiler: Soğuk Savaş Dönemi

24 Ocak 2022 Kapalı

Giriş Yahudiler, tarihi süreç neticesinde çeşitli yaşanmışlıklar ve siyasi olaylardan sonra, bir kısım Yahudi için yüksek önemi haiz olan İsrail’de kendi devletlerini kurmuşlardır. Bu devleti kurmak ancak 1948 yılında mümkün olduysa da hangi coğrafyada kurulacağıyla ilgili son ana kadar çeşitli fikirler bulunmaktadır. Filistin toprakları üzerinde bir Yahudi devleti olan İsrail’in kurulması, Orta Doğu’da 1948 yılından…

Yazar: Zübeyir Muminoğlu

BATI TRAKYA TÜRKLERİNİN KISA TARİHİ

12 Ocak 2022 Kapalı

‘’ Sanma ki yetimim.                                                                                         Öz be öz Türküm.                                                                                         Bağrımdan çıkmış Atatürk’üm ‘’                                                                                         -Emin Nadir          1363 yılında Sultan I.Murat tarafından Rumeli bölgesine yapılan fetihlerle Türk toprağı olan Batı Trakya uzun yıllar boyunca Türk toprağı olarak kalmıştır. Fetihlerden hemen sonra bölgeye İskân politikası gereği Anadolu’dan Türk akınları olmuş ve han, cami, medrese, hamam gibi…

Yazar: Buğra Kaptan

Okumak İstediğimiz İnsanlarla Daha İleriye Yürümek

10 Ocak 2022 Kapalı

Yaşamak bir denizde yüzmek kadar kolay gibi görünse de dünyada olan bitenleri algılamaya ve anlamaya başladıktan sonra bu dalgalarla boğuşmak kadar yorucu bir eyleme dönüşebiliyor.  İşte Türklük tam olarak da böyle bir şey. Eğer bir Türk’sen bir noktada elin her zaman  o taşın altında oluyor. Yine hazır oluyorsun her işe ve bu iş seni daima…

Yazar: Senem Karabulut