Kategori: Mimarlık

BİR MİMARİ ANLAYIŞI OLARAK ESKİ TÜRKLERDE ÇADIR GELENEĞİ

22 Şubat 2022 Kapalı

İnsanoğlu var olduğu süreçten bu yana çevresini düzene sokma ihtiyacı duymuştur. Bu ihtiyaçlar prehistorik dönemden beri günümüze kadar süregelmiştir; çünkü insanoğlu hayatını sürdürebilmesi için temel ihtiyaçlarını karşılaması gerekmektedir. Bu ihtiyaçlar Maslow’a göre; fizyolojik ihtiyaçlar, güven ihtiyaçları, ait olma ve sevgi ihtiyaçları, değer ihtiyaçları ve kendini gerçekleştirme ihtiyaçlarıdır. Güven ihtiyaçlarını kapsayan barınma; çevresel faktörlerden korunma, aynı…

Yazar: Senem Karabulut

TÜRKİSTAN COĞRAFYASI’NDA TÜRK MİMARİ KÜLTÜRÜ: ANIT MEZARLAR

5 Şubat 2022 Kapalı

  Özet   İnsanlar var olduğu zamandan beri belirli döngüsel süreçlerden geçerler. Bunlar; doğumdan ölüme kadar ilerleyen gelişim evreleridir. Ölüm kimine göre bir yok oluş, kimine göre ise yeni bir başlangıç için geçiş kapısıdır. Pek çok soy tarihsel süreçlerinde farklı dinlerin etkisine girmiş ve bunun etkisiyle maddi kültürde değişikler yaşamıştır. Tarih boyu Türkler semi-sedanter yapılarından…

Yazar: Senem Karabulut

Kırım’ın Mimarisi

11 Eylül 2020 Kapalı

Mimari insanlar var olduğu süreçten beri kendini göstermiştir. İnsanoğlu bulunduğu bölgeyi kendisinin rahatça kullanabileceği düzene sokmuş, coğrafi şartlardan ve çevresel faktörlerden etkilenmemek için kendisini her zaman koruma içgüdüsüne girmiştir. Bu içgüdü mimariyi geliştirmeye sebep olmuştur. O sebepten ötürü mimarinin temeli evle başlar diyebiliriz. Türk dünyası dediğimizde kavramımız geniş bir coğrafyayı kapsamaktadır. Bu coğrafyada çadırlar, kurganlar,…

Yazar: Senem Karabulut