Yazar: Bengisu Ünal

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE TÜRK OCAKLARI

8 Haziran 2022 Kapalı

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE TÜRK OCAKLARI* Tahir KODAL** A- MİLLÎ MÜCADELE DÖNEMİNDE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE TÜRK OCAKLARI İtilaf Devletleri, Osmanlı Devleti’ni, ve Türk milletini ortadan kaldırmak, Anadolu’da etkisiz hale getirmek, amacıyla Türkiye’yi işgal etmişlerdir. Yaşanan bütün bu olaylara doğru teşhis koyan ve “tam bağımsızlık” anlayışını benimsemiş olan Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, İstanbul’da Yüksek…

Yazar: Bengisu Ünal

TÜRK OCAKLARI TARİHİ

15 Mayıs 2022 Kapalı

*Bu yazı Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünde bitirme tezi olarak hazırlanmıştır.   1- Osmanlı’nın Son Döneminde Tarihi ve Siyasi Durum Yüzyıl siyasi, iktisadi ve toplumsal temellerin atıldığı değişme ve gelişmelerin yaşandığı bir dönem olmuştur. Temelinde Reform ve Rönesans hareketleri, coğrafi keşifler, ilmi ve teknik buluşların yattığı bu gelişmeler, milliyetçilik ve sanayi doğuşuna yol açmıştır.[1]…

Yazar: Bengisu Ünal

TÜRK DEVLET GELENEĞİ*

28 Mart 2022 Kapalı

Türkler dünyanın en eski milletlerinden olup köklü bir geçmişe ve kültüre sahiptirler. Türkler dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşamışlar, birçok devlet kurmuşlardır. Türkler için en önemli kurum, devlettir. Türkler özellikle yerleşik hayata geçtikten sonra, devletin kaynağı konusundaki fikirlerinin de etkisiyle, dünyaya hâkim olma amacına yönelik olarak hareket etmişlerdir. Tek başına tabiata karşı koymanın mümkün olmadığını gören ve…

Yazar: Bengisu Ünal

POPÜLER TÜRK ÇOCUK ROMANLARINDA (1980-2000) “ÇOCUK”

17 Mart 2022 Kapalı

Edebiyat dendiğinde akla ilk gelen ve toplum üzerinde kolaylıkla etki bırakan türlerin başında roman gelir. Bir edebiyat eserinin toplum üzerinde etki bırakabilmesi ise okuyucu ile buluşabilmesine bağlıdır. Bugün çocuk olarak tanımladığımız bireyler, geleceğin toplumuna yön verecek kişilerdir. Bu sebeple çocukların zihin dünyalarının gelişimine etki eden çocuk romanları, geleceğin yetişkinleri üzerinde belirleyici rol oynamış olmaktadır. Araştırmamızda…

Yazar: Bengisu Ünal

 DEDE KORKUT HİKÂYELERİ’NİN ÇOCUK EĞİTİMİ AÇISINDAN ÖNE SÜRDÜĞÜ DEĞERLER

9 Mart 2022 Kapalı

Çocuk, yaşadığı çevreyle kopmaz bağları olan sosyal bir varlıktır. Bu sosyal varlığın karakter kazanımında en büyük görev ise topluma düşmektedir. Çünkü toplum, kendi bünyesinde, bireylerini en iyi şekilde yetiştirecek değerlere sahip olan tek kurumdur. Çocuklarımızın, toplumumuzdaki genetik şifrelerle eğitildikleri takdirde, toplumumuza daha faydalı olacaklarını ve geleneklerimizi sonraki kuşaklara daha sağlıklı bir şekilde aktaracaklarını düşünmekteyiz. Dede…

Yazar: Bengisu Ünal