Yazar: Türkan Cihanoğlu

Kadınlar Seçme ve Seçilme Hakkını Nasıl Kazandı? (Afet İnan)

24 Şubat 2021 0

Afet İnan, Türk kadınları için yaşamı ve düşüncelerinden örnek alınması gereken bir isimdir. Kendisi, zihniyet ve tıyniyet olarak Türk olan herhangi bir bireyin kadın-erkek olarak ayrılamayacağını dünyaya kanıtlamıştır. Afet İnan, Avrupa’nın muhtelif şehirlerinde eğitim görmüş, türlü akademisyen ve öğrencilere Türkiye, Türk milleti ve Türk tarihi hakkında söyleşi vermiştir. İçindeki cevher Gazi Paşa tarafından keşfedilmiş, bu…

Yazar: Türkan Cihanoğlu

Bir Sosyalistin Gözünden Tiflis’te Ermenilerin Mezalimi

29 Ocak 2021 0

1905 yılında ırkçı politikalarını Güney Kafkasya’da yüksek dozda ilerleten Ermeniler, Güney Kafkasya’da Türklerle birlikte yaşadıkları birçok kentte Türklere saldırmıştır. Bunlardan bir tanesi de Tiflis’te gerçekleşen Ermeni saldırılarıdır. Ermenilerin Güney Kafkasya’da ırkçı saldırıları, Rusya’ya bağlı Tiflis’te de baş göstermiş, Ermenilerin başlattığı çatışma Tiflis’teki Türklerin hızlı teşkilatlanması ve çabuk karşılık vermesi ile Türk zaferiyle sonuçlanmıştır. Türklerin üstünlük…

Yazar: Türkan Cihanoğlu

Kırım Tatarlarının Sürgün Emri (1944)

9 Eylül 2020 3

DEVLET SAVUNMA KOMİTESİ                 Devlet Savunma Komitesi Kararı No. 5859ss            Mayıs 11, 1944                       Moskova, Kremlin Kırım Tatarları Hakkında   Büyük Vatanseverlik Savaşı [II.Dünya Savaşı] sırasında birçok Kırım Tatarı; Kırım’ı müdafaa eden Kızıl Ordu saflarını terk ederek ve düşmanla aynı safa geçerek, Almanlar tarafından Kızıl Ordu’ya karşı savaşmak üzere oluşturulmuş  gönüllü askeri birliklere katılarak Anavatana…

Yazar: Türkan Cihanoğlu

Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu 16. Büyük Türk Kurultayı’nda

1 Eylül 2020 0

23 Mayıs 1993 tarihli 16. Büyük Türk Federasyon Kurultayı’nda konuşmacı olarak davet edilen Mustafa Cemil Kırımoğlu’nun Kırım davasını anlattığı konuşması Kırım Türklerinin yaşadıklarını, beklentilerini ve Türk Dünyası’na olan bağları ve bağlılıklarını anlamak adına fevkalade önemli bir yerdedir. Kurultaydaki takdimle Sayın Kırımoğlu’nun konuşmasını aktaralım.   “Değerli dava adamı, Kırım Milli Meclisi’nin başkanı, değerli konuğumuz Mustafa Cemil…

Yazar: Türkan Cihanoğlu

THE LIFE OF TALAT PASHA

15 Mart 2020 1

He was born on September 1, 1874 in Edirne. His father was Kadı Ahmed Vasıf Efendi, from Çepleci village of Kırcaali, and his mother was Hürmüz Hanım. After receiving his first education in Vize, he finished Edirne Military High School. After his father’s death, he entered the Edirne Post and Telegraph Administration with a desire…

Yazar: Türkan Cihanoğlu

JUSTICE FOR KHOJALY!

29 Şubat 2020 4

During the Karabakh War, on 26 February 1992, the Azerbaijani civilians, living in the town of Khojaly in the Karabakh region of Azerbaijan, were massacred by the Armenian forces. Inhuman brutality in Khojaly; resulted in a massacre and death of nearly 700 innocent people; 106 of them were women, 63 of them were children. The…

Yazar: Türkan Cihanoğlu

Neden İktisat Bilmeliyiz?

1 Haziran 2019 2

İnsan yaşamını sürdürebilmesi için bazı maddelere ihtiyaç duyar. Bu maddeler hayati önem taşıdığı veya hayati önem taşıyan ihtiyaçlara ulaşmak için vasıta olduğundan bunlar kaynak olarak adlandırılır: su kaynağı, yeraltı kaynağı, enerji kaynağı vb. gibi. İktisatta kaynaklar kısıtlı sayıda kabul edilir, nitekim hakikatte de bu böyledir. Bu kısıtlı kaynakların en kârlı ve doğru şekilde paylaştırılması noktasında…

Yazar: Türkan Cihanoğlu

BUGÜN NEDEN İTTİHAT VE TERAKKİ?

22 Mayıs 2019 2

Türk’ün turnusolü mazlumun yanında zalimin karşısında durmak olan fıtratıdır.  Tarih Türk’ün zalimin karşısında nasıl bir bozkurt gibi dikildiğini, mazluma ise şefkat elini uzatmaktan hiç çekinmediğini sayfalar dolusu yazar. Fakat dönem dönem bu özellik Türk’ü bir gaflet uykusuna yatırır, düşmanlarının küçüklüğünü gören Türk kendi gücünü onlara karşı kullanmaktan imtina eder. Bilir ki eğer Türk gücünü tamamıyla…

Yazar: Türkan Cihanoğlu