Yazar: Tahakküm

Tarihsever ve edebiyatsever. Tabusu yok, değerleri var. !TAHAKKÜM ARANIZDA!

“NAMIK KEMAL” ÜZERİNE

28 Ekim 2019 0

Toplumlar zaman zaman bünyelerinde şiddetli sarsıntılar ve değişimler geçirirler. Bu sarsıntıların iç ve dış faktörleri vardır. İçte “Çökmekte olan bir devlet ve yozlaşmış yönetimin tahakkümü” ile dışta “Avrupa temelli dünya konjonktürel durumunun hızlı değişimi” Osmanlı tebaası(!)nın öteden beri getirdiği sorunları derinleştiriyor, içinden çıkılmaz bir hale sokuyordu. 1800’lü yıllarda 2. Mahmut ile başlayan radikal modernleşme hamlelerinin…

Yazar: Tahakküm

“DELİLER” ÜZERİNE:

11 Ağustos 2019 1

  Yönetmen Osman Kaya’nın ilk uzun metraj filmi. Senaryosunun temelini tarihten alan; fantastik unsurlar ve yer yer güncele atıflarla harmanlanmış tarihsel bir film.   Sinema üzerine yazarken aklımdan çıkarmadığım bir anekdotu vererek başlayayım: “Seyirciye ne verirsen, onu izler.”   Deliler filminin Türk tarihsel kurgusunu ileriye taşıdığını rahatlıkla söyleyebilirim. Değerlendirmeyi yaparken filmi kendi içinde değerlendiriyor, odak…

Yazar: Tahakküm

ULU ÖNDER BÜYÜK BİLGE MUSTAFA KAMÂL ATATÜRK’ÜN ”Millet Tanımı”

1 Temmuz 2019 2

Bütün bu söylediklerimizi kısa bir çerçeve içine sokmak istersek şöyle diyebiliriz. Türk Milleti’nin teessüsünde müessir olduğu görülen tabiri ve tarihi vakıalar şunlardır. A- Siyasi varlıkta birlik B- Dil birliği C- Yurt Birliği D- Irk ve menşe birliği E- Tarihi karabet F- Ahlaki karabet Türk Milletinin teşekkülünde mevcut olan bu şartlar diğer milletlerde kamilen yok gibidir.…

Yazar: Tahakküm

“TOPRAĞIN ÇOCUKLARI” ÜZERİNE

30 Haziran 2019 1

  Yayınlandığı dönem gündemde kalan, bazı tartışmaları tekrardan alevlendiren bir film  “Toğrağın Çocukları”. Bozkıra savaş açmanın, toprağın bağrına kazma saplamanın, köyün-köylünün derdine köyden çözüm üretmenin mücadelesinin verildiği o yıllara götürüyor bizleri.   O Yıllar.. 1935’e gelindiğinde, nüfusun %80’i kırsal kesimde yaşamaktaydı. 40 bin köy, 25 bin köy altı yerleşim birimi vardı. Ancak istenilen düzeyde okul,…

Yazar: Tahakküm

Yahya Kemal Üzerine

5 Haziran 2019 0

Yahya Kemal “Türkçe ağzımda annemin ak sütü gibidir.” derken bu metaforlaştırmasının altında belki de ciddi bir “Anne” figürünü bilinçli/bilinçsiz saklamıştı. O ki ilk musiki zevkini anasının okuduğu ilahi ve Yasinlerden almamış mıdır? Mektebe gidişi ile hepimiz gibi ilk defa ana kucağından ayrılmamış mıdır?.. Yahya Kemal, Üsküp’le, Paris’le ve İstanbul’la birlikte anlaşılmalıdır. Ailesi, dini ve milli…

Yazar: Tahakküm

Sosyallik

27 Mayıs 2019 0

Ortak düşüncesi olmayan toplulukta, herkes, yalnız kendi çıkar ve zevkini düşünür. Böyle bir toplulukta fedakarlık, saygı, nezaket kalmaz. Bencillik, kabalık, rüşvet, iltimas ve namussuzluğun türküsü alır yürür. -Hüseyin Nihal Atsız Sosyalliğin (birlikte yaşamanın) olduğu yaşam formları için sosyallikten doğan kurallar vardır. Bu kuralları kademeli olarak geliştiren ve daha farklı yapılara dönüştüren insanlık, bir süre sonra…

Yazar: Tahakküm