Yazar: Semih Ayna

1996'da doğdu.

Veda ve Teşekkür

15 Aralık 2020 0

İnsan daima bir arayış içindedir. Arayış ise içinde en çok merak barındırır. İnsan, merak ettiği müddetçe insandır. Tabii bu tespiti önce “aynaya” bakarak yapıyorum. Eskilerin “tecessüs” dediği meraklı bir arayış içindeyim. Bu arayışın peşinde çok farklı yerlerde bulundum, çok farklı “işler” yaptım, çok fazla tecrübe kazandım. Aynı tecessüsün son 1.5 yılında, merkez üssüm, Misak-ı Zafer…

Yazar: Semih Ayna

İptal Kültürü-2

21 Eylül 2020 0

“İptal kültürünü” konuşmaya devam ediyoruz. Amerika’da ortaya çıkan bu kavramı, yanlış yapan insanları; etiketleme, görmezden gelme ve nihayetinde toplumdan tecrit ederek iptal etme olarak tarif etmiştik. Bu sefer, bu işi kavram hâline getirmek haricinde, yukarıda geçen fiilleri sürekli uygulayarak iptal kültürü kavramının esas sınırlarını çizen ve ihraç eden Türkiye’den bahsedeceğiz. İptal kültürü meselesine Türkiye-Amerika “ortak…

Yazar: Semih Ayna

İptal Kültürü

20 Eylül 2020 0

Özgün hâli “cancel culture” olan kavram, dilimize “iptal kültürü” olarak çevrilmiş. Aslında çok da yabancısı olmadığımız bir şeyi tarif ediyor: karakter suikastı.   Neden karakter suikastı şeklinde çevirmediler diye düşünürken, “cancel culture” kavramının ortaya çıkışına kadar gitmek zorunda kaldım. Çok da uzak sayılmaz aslında.   Kavramın ortaya çıkışı, başta Twitter olmak üzere, sosyal medyanın yaygın…

Yazar: Semih Ayna

Gözlerimizi Kısarak Baktığımız Vatan: Kırım

11 Eylül 2020 0

İmparatorluk nazarında iki yer her zaman özel bir statüye sahip olmuştur: Mısır ve Kırım. Uzun sahilleriyle Akdeniz’i, bereketli Nil Nehri’yle hem mağrip hem de maşrığın nehirlerini, geniş kara arazileriyle de Afrika kıtasını tutan Mısır’a özel bir önem verilmesi şaşırtıcı değildir. Sahil ve limanlarıyla Karadeniz’i, nehir bağlantılarıyla bir taraftan Dinyeper, öteki taraftan Don Nehirlerini ve hatta…

Yazar: Semih Ayna

Rusya’nın Kırım’ı Son İşgali

6 Eylül 2020 0

Rusya Kırım’ı daha evvel birkaç defa daha işgal etmişti. Bu yüzden 2014’te yaşanan işgal, ilk kez olan bir olay değil, Rusların tarih içinde tekrarladıkları bir olgudur. Bu işgal olgusu -artık bizde ilkokul çocuklarının bildiği- bir Rus stratejisinin parçasıdır. “Sıcak denizlere inmek”. Rusların işgal konusundaki iştahı hakikaten dikkat çekicidir. Tam Ruslara yakışır şekilde basit, kaba ve…

Yazar: Semih Ayna

Patronajın Çöküşü:Eski Tartışmalara Sistemli Bir Bakış Önerisi veya Neden Türkçü Münevver Yetiştiremiyoruz?

31 Ağustos 2020 0

Bizde genellikle “sosyal bilimlerin babası” gibi sıfatlarla selâmlanan Max Weber aslında “devlet” kavramı üzerine de ciddi araştırmalarda bulunmuş bir Alman düşünürüdür. Sosyal bilimlerle ilgili tartışmaları uzun zaman Fransızca izleyen münevver takımımız Weber’den Fransızlar sayesinde haberdar olmuş, bu da sosyal bilimlerin temel tartışmalarıyla sınırlı kalmıştır. Cumhuriyetin kuruluşunun ardından Weber’in devletle ilgili görüşleri de yavaş yavaş ülkemize…

Yazar: Semih Ayna

İkiyüzlülük

29 Temmuz 2020 0

Bugün Türkiye her şeyden fazla ikiyüzlüdür. Yeterince sert olduysa başlayalım. Zorunlu Tanzimat deneyiminin devamında halkı zorlayıcı politikalar bir kesimde daima tepkiyle karşılandı. Burada kavga, temel görüşlerde değil yalnız uygulamadaydı. İnsanlar tatbikat yüzünden kavga etmeyeceği için, tarihin tersine döndürebilirliğine inandırmak gerekiyordu. Böylece tatbikatla dövüşenler teoriyle dövüşüyormuş gibi yapmaya başladılar. Karşı cephe ise güçlü teoriyi sahaya sürmek…

Yazar: Semih Ayna

Asfaltın Buharı

8 Temmuz 2020 0

Gök muhteşem bir edayla gürüldüyordu. Tanrı kızmıştı. Adeta insanoğlunun ne kadar ufak olduğunu hatırlatıyor, burnunu sürtüyordu. Süratli bir yağmur başladı. … Müthiş bir yağmur yağdı. Durdu sonra. Hava bir anda ısındı. Sis bulutları yükseldi. Güneş çıktı. Yeni yapılmış asfaltın üzerine kararsızca düşen yağmur taneleri buharlaşmaya başladı. Üç kararlı insan bir arabada ilerliyorlardı. Arabayı süren ekmek…

Yazar: Semih Ayna

Al Milliyetçiliği Ver Demokrasiyi: Cumhur İttifakı Doktrini

2 Temmuz 2020 0

Marx, Amerikan İç Savaşı’nda feodal güneye karşı liberal-kapitalist kuzeyi desteklemişti. Üstelik açıkça. Bu durumun Marksist çevrelerde uzun yıllar tartışılması sonucu Lenin şöyle bir tefsirde bulundu: “Somut durumun, somut tahlili”. Cumhur İttifakı’nın doktrini seni ne ilgilendirir diyecek herkese peşinen söylemiş olayım: bu bir “somut durumun somut tahlilidir”. Bizi ne ilgilendirir diye soracak olanlara ise Dostoyevski’nin şu…

Yazar: Semih Ayna

Tarihe El Ense Çekmek

23 Haziran 2020 0

“Bu ülkenin” insanına arada şunu hatırlatmak gerekiyor: Hiçbir şey AKP’yle başlamadı. Hem iyi hem de kötü olan ne varsa öncesi var. Aşağılık psikolojisinin, cahil özgüveninin, kulağının üstüne yatmanın, her şeyi kendine mâl etmenin eskisi var. Gerçeklerden kopmanın, gerçeklerden korkmanın burada kendine ait bir tarihi var. İstediğini görüp istediğini görmemenin, “hangi dünyaya kulak kesilmişse öbürüne sağır…

Yazar: Semih Ayna

Bir Teklif

15 Haziran 2020 0

21. yüzyılla el sıkışmamızın adeta zorunlu bir şartı da internetin yaygınlaşması oldu. Önceleri farklı niyetlerin savaşına sahne olan internet kullanımı çok sürmeden tüm bu “niyetleri” aynı anda muhafaza edebilecek bir yapıya büründü. İsteyen buradan alışveriş yapabiliyor, isteyen kendisine bir dünya kuruyor, isteyen kiralık katil tutuyor… Bugün, Dünya’daki trendlere uygun olarak, başta Google olmak üzere internet…

Yazar: Semih Ayna

Karantinadan Notlar-3

9 Haziran 2020 0

Karantinadan Notlar serisinin sonuna geldik. Hayır, notlar bitmedi karantina bitti. Muhtemelen önümüzdeki süreçte “Yeni Normalden Notlar” adıyla devam edeceğim. Eski fetvalardan sıkı bir alıntıyla: “Doğrusunu Allah bilir.” 1 Türkiye teorik olarak isyan edilemeyecek, pratik olarak daima isyana teşvik eden bir ülke. Fakat teori adamı olan münevver isyan peşinde koşuyor, pratik insanı olan avam ise itaat…

Yazar: Semih Ayna

Karantinadan Notlar-2

2 Haziran 2020 0

İlkinde neden bu tarz yazdığımı açıklamıştım. Aynı minvalde devam ediyorum. Bu yazıda; Türkçülüğe dair birkaç notun yanı sıra Amerikancılık, trolizm, Rudaw’ın Kerkük raporu, Kissenger’ın Trump yorumu ve Sputnik’in güdümlü haber başlıklarından bahsedilmektedir. Ayrıca Süleyman Demirel ve Cemil Meriç’ten birer alıntı vardır. 1 Nisan ayında karantina bende karamsarlık yaratmış olacak ki yalnızca iki kitap okumuşum. Mayıs’ta…

Yazar: Semih Ayna

27 Mayıs Mülâhazaları

31 Mayıs 2020 0

Burası Türkiye Cumhuriyeti olduğu kadar -ve en az o kadar- bir ilginçlikler cumhuriyetidir. Bu yazıda sıkıcı ve gereksiz bir tarih tartışmasına girmeyeceğim. Beylik laflarla konuşup, slogandan öteye geçmeyen “derin düşüncelerden” de bahsetmeyeceğim. Bu yazı, bir iletişim stratejisinin çözümlemesini yapmayı amaçlamaktadır. Yazıda bugünü ilgilendiren noktalardaki netliğin, yarına sarktıkça flulaştığını görebilirsiniz. Bu durum yazının suçu değil. Sonuçta…

Yazar: Semih Ayna

Karantinadan Notlar-1

26 Mayıs 2020 0

Çin’den çıkan bir virüs bizi evlerimize hapsetti. Matbuatımıza bakıldığında kimi muharrirlerin okudukları kitaplardan alıntılarla, kısa tespit ve düşüncelerle harmanladıkları yazılarıyla karantinayı geçirdiğini görüyoruz. Okuma-yazması olan(büyük nimet) bir ferd olarak ben de böylesi bir işe girişmeye karar verdim. Lüzumsuzluk haricinde her türlü tepkiye açığım. Başlayalım öyleyse.   1 Çin virüsü başladığında Ankara’daydım. Ardından Samsun’a, köyüme geldim.…

Yazar: Semih Ayna