Yazar: Mirliva

Osmanlı’da Ordu Modernizasyonu

26 Nisan 2020 0

15. ve 16. yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nde askeri ve idari alanda başarılı dönemlerden sonra, devlet mekanizmasında bozulmalar görülür. 26 Ocak 1699 yılında imzalanan Karlofça Antlaşması ile ilk toprak kaybının yaşanmasıyla beraber Osmanlı’da orduya yönelik yeterlilik ve güven duygularıyla ilgili sorgulamalar açığa çıkar. Bu sorgulamaların sonucunda ise orduda ciddi değişiklikler planlanmış ve birçok yenilik hareketi görülmüştür. 15.…

Yazar: Mirliva

Maraş Nasıl Kahraman Oldu?

12 Şubat 2020 0

  30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması’nın yedinci maddesi doğrultusunda Maraş’ta Anadolu’nun birçok yeri gibi işgale uğramıştı.  Bu madde, “müttefikler emniyetlerini tehdit edecek vaziyet zuhurunda herhangi bir sevkülçeyş[1] noktasını işgale haiz olacaktır” şeklinde idi. Maraş’ın ilk işgali 22 Şubat 1919’da Albay Max Andriyo komutasındaki İngiliz işgal kuvvetleri tarafından başlatılmıştır. Bu işgalin gerekçesi olarak…

Yazar: Mirliva