Yazar: Koçeroğlu

okur-yazar

Avrupa Birliği ve Brexit

12 Aralık 2020 0

İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa’da kalıcı barışı sağlama çabaları belirmeye başladı. Fransa Dışişleri Bakanı Robert Schuman,  9 Mayıs 1950 tarihinde Avrupa Devletlerini, kömür ve çelik üretiminde alınan kararları bağımsız ve uluslarüstü bir kuruma devretmeye davet etti. Schuman’a göre, Avrupa’da bir barışın kurulabilmesi için Fransa ve Almanya arasında yüzyıllardır süregelen çekişmenin son bulması için, söz konusu…

Yazar: Koçeroğlu

Dilde, Fikirde, Savunma Sanayiinde Birlik

11 Ekim 2020 0

Son günlerde bilindiği üzere gündemi Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar epey meşgul ediyor. Her ne kadar savaş iyi bir şey olmasa da, Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarında yeniden ilerlemeye geçmesi bizleri memnun ediyor. Bu ilerlemeyle ilgili olarak da en çok, kullanılan silah sistemlerinden söz ediliyor. Bu sistemlerin en başında da tabii ki Türk yapımı İHA’lar…

Yazar: Koçeroğlu

Kırım’da Yanan Ateş

7 Eylül 2020 0

Türk İmparatorluğu’nun zayıfladığı, Batı tarafından “hasta adam” olarak görüldüğü dönemlerde, aydınlar ve yöneticiler devletin yıkılmasını önlemek adına farklı düşünceler gütmüşlerdir. Çoğunluğun bildiği üzere, Akçura’nın da “Üç Tarz-ı Siyaset” adlı eserinde değindiği düşünce akımları temelde; Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülüktür. Osmanlıcılık ve İslamcılığın neden devleti kurtaramadığını anlatmaya lüzum görmüyoruz. Çünkü, bu konuda yazılanlar kütüphanelere sığmayacak duruma geldiler. Sağlıklı…

Yazar: Koçeroğlu

Salgın ve Yeni Düzen

2 Haziran 2020 0

Küresel salgın alarmı verildiği günden bugüne gezegenimizin zafiyetlerinin farkına vardık. Aynı zamanda güçlü sandığımız birçok devletin aslında aciz durumda olduğunu da gözlemleyebildik. Bu noktada bu zafiyet ve acizliğin nedenleri de merak edilmeye başlandı. Üstünkörü incelendiğinde muhtemelen ekonomiden kaynaklı olacağı düşünülmeyecektir. Çünkü söz konusu olan ülkeler, ABD, İtalya, Fransa, İngiltere gibi ekonomik sorun yaşamayan ülkeler. Salgın…

Yazar: Koçeroğlu

İran’da Türk Dili

18 Mayıs 2020 0

Tarih boyunca İran coğrafyası ile Türkler her zaman ilişkili olmuşlardır. Bu ilişki sadece komşuluk ilişkisi ya da geçiş güzergahı olarak nitelenen bir ilişkiden daha farklı boyutlardadır. Öyle ki, Sakalar devrinde dahi Türkler İranla ilgilenmişler ve bugün alışılmış tarih yazıcılığının kabul edemediği izler bırakılmıştır. Ayrıca pek çok iddiaya göre MÖ 4200’lerde İran’da Türkler tarafından Kuti adında…

Yazar: Koçeroğlu

Rus Büyükelçisinin Rus Hükümeti’ne Yazdığı Mektup

30 Nisan 2020 0

Yaklaşık otuz altı yıl süren II. Abdülhamid’in rejimi ardından, özgürlükçü bir yapılanmayla ıslahat ve yenilik hareketlerine devam eden Osmanlı, Abdülhamid devrinde, yanı başındaki Kıbrıs ve Mısır’ı ödeyemediği borçlar yüzünden İngiliz’e vermek zorunda kalmış, Arap yarımadasındaki egemenliği kısmi bir hal almışken, bir de yeni sömürgeci Almanlara yaptıkları demiryolu karşılığında olmadık imtiyazlar vermişti. Sonrasında II. Meşrutiyet ile…

Yazar: Koçeroğlu

İnceleme: Ziya Gökalp, Kemalizm ve Türkiye’de Korporatizm, Taha Parla

1 Nisan 2020 1

Eserin siyaset bilimci olan yazarı Taha Parla 1945 doğumlu olup, lise ve üniversite eğitimini İstanbul’da yapmıştır. Yüksek lisans ve doktora eğitimlerini ise Columbia Üniversitesi’nde almıştır. Farklı tarihlerde iki dönem olmak üzere, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü öğretim üyeliği yapan Parla, bir dönem de aynı bölümün başkanlığını yürütmüştür. Eserlerini genel olarak incelediğimizde erken…

Yazar: Koçeroğlu

Gökalp ve Milli İktisat

26 Mart 2020 1

1924 yılında erken bir ölümle yaşama veda eden Gökalp, ardında küllerinden doğan bir ulus ve devlet bırakmıştı. Gökalp’in erken vedasına rağmen Türk Cumhuriyeti, onun siyasal ve toplumsal düşünce sistemi üzerinde öğretileri ışığında yükselmiştir. Öyle ki; Gazi Atatürk, Gökalp’ten fikirlerimin babası diye bahsetmektedir.  Bu niteleme öylesine söylenmiş değildir. Çünkü, bu söylemin ardında gerçekten de Gökalp’in Türk…

Yazar: Koçeroğlu

İnceleme: Machiavelli, Prens

19 Ocak 2020 0

Siyaset kuramcısı, yazar ve devlet adamı Niccolo Machiavelli(1469-1527) aristokrat bir ailenin çocuğu olarak Floransa’da doğdu. Yedi yaşında aritmetik ve Latince öğrenmeye başladı. Yirmidokuz yaşına geldiğinde Floransa’da ikinci sekreterlik görevine getirildi. İtalya ve Floransa’nın karmaşık siyasi yapısı içerisinde Dışişleri ve güvenlik sorunlarını kapsayan alanlarda devlet işlerini yürütmeye başladı. Yanı sıra, Onlar Kurulu -bir tür bakanlar kurulu-…

Yazar: Koçeroğlu

Milliyetçilik Kuramları ve Modern Türkiye

26 Aralık 2019 0

İmparatorluk Türkiye’sinin son dönemlerinden itibaren, azınlık cenahlarda ve son olarak da kurucu unsur olan Türklerde ulusçu hareketler gözlenmiştir. Bir dizi yıpratıcı savaşlar sonrasında da “hasta adam” hayatını idame ettiremez duruma gelmiştir. Yine sonrasında bilindiği üzere Kurtuluş Savaşı ile Türk milliyetçi hareketi Misak-ı Milli hedeflerine yönelik mücadelede bulunmuş, sonucunda -büyük ölçüde- bugünkü sınırlarıyla Cumhuriyet ilan edilmiştir.…

Yazar: Koçeroğlu

Solcular ve Atatürkçülük (Dündar Taşer)

9 Kasım 2019 0

Türkiye’deki sol fraksiyonlar üzerinde etki kuran Kemalizm, Marksist öğretileri ulusal göstermek amacıyla olduğundan çok farklı gösterilmeye çalışılmıştır. Bugün de aynı şekilde safsatalar yığını politikası devam ederken, Uluönder’in vefatının yıl dönümüne binaen Taşer’in 31 Ağustos 1970 tarihli Devlet gazetesindeki yazısını kamuoyu dikkatlerine sunuyoruz. “Atatürk inkılaplarının ne olduğu belli. Latin harfleri, kadınların rey hakkı, ceket pantolonlu kıyafet-şapka,…

Yazar: Koçeroğlu

Kürtçülük

30 Ekim 2019 1

Orta Doğu bugün olduğu gibi geçmişte de yerkürede adından en çok söz ettiren bölge olmuştur. Tarihe yön veren uygarlıkların, önemli buluşların beşiği sayılan bölge, büyük imparatorluklar için her zaman hedefte olmuştur. İmparatorluklar bu coğrafyadan çekilmek zorunda kaldıkları zaman ise sonlarına yaklaşmışlardır. Makedonlar, Persler, Medler, Romalılar, Bizanslılar, Araplar… Hangisini incelesek, doruk noktalarında Orta Doğu, özellikle Mezopotamya…

Yazar: Koçeroğlu

Batı Türkistan

4 Ağustos 2019 2

Türkistan, sözcük anlamı olarak “Türk ülkesi”, “Türk’ün yeri” anlamına gelmektedir. Bu yolla Türk ulusu mensuplarının yaşam sürdüğü her yer “Türkistan” olarak adlandırılabilmektedir. Peki bugün Türkistan neresidir? En başta Ziya Gökalp olmak üzere Türkçü düşünürler, anlamı ile tarif ettiğimiz Türk yurduna genel anlamda “Turan” demişlerdir. Bunun nedeni ise, o dönemde Orta Asya coğrafyasına Türkistan deniliyor olmasıdır.…

Yazar: Koçeroğlu

İç Savaşın Geçmişi: Suriye

28 Temmuz 2019 0

Orta Doğu’nun hakim gücü olan Türklerin, bölgeden Anadolu’ya doğru çekilmeye başlamasından itibaren, zaten büyük sorunlara gebe olan Ortadoğu coğrafyası başat güç eksikliğinin de etkisiyle büyük buhranlara ev sahipliği yapmıştır. Etnik ve kültürel yapının karmaşıklığı buhranlara çanak tutmuş olmakla birlikte, refahın sağlanmasına da engel olmuştur. Dünya konjonktüründe hem tarihi ve siyasi hem de ekonomik değeri ön…

Yazar: Koçeroğlu

Cumhuriyet ve Demokrasi

7 Haziran 2019 0

Cumhuriyet ve demokrasi kavramları toplum genelinde eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Ancak kavramları incelediğimizde aslında iki kavramın birbirinden farklı anlamlar ifade ettiği ortaya çıkmaktadır. Toplumun algılayışında bu iki kavramın birlikte var olduğu, birbirine neden olduğu sanılmaktadır. Bunun nedeni ise bilinçsiz söylemlerdir diyebiliriz, çünkü; siyaset ya da yönetim ile ilişiği olsun-olmasın herkesin ağzında cumhuriyet-demokrasi sözcükleri vardır. Bunu…

Yazar: Koçeroğlu