Yazar: İmdat Hacıahmetoğlu

Kırım Hanlığı’nın Tarihi

3 Eylül 2020 Kapalı

Kırım Hanlığı ( 1441-1783)   Özet Kırım Hanlığı, 1441 yılında Hacı Giray’ın kendi adına para bastırması ile kurulmuştur. 342 sene sürecek olan Kırım Hanlığı kısa sürede büyük işler yapsa da yıkılmaktan kurtulamamıştır. Rusları vergiye bağlayarak büyük bir başarı sağlasalar da iç huzursuzlukları engelleyememiş, gerilemenin önüne geçememiş ve yıkılış süreci hızlanmıştır. Osmanlı ile birlikte, Rusların gelişmesini…

Yazar: İmdat Hacıahmetoğlu

Türk Dil Bayramında Türkçenin Önemi ve Yapılan Çalışmalar

13 Mayıs 2020 Kapalı

Dil, bir milleti birleştiren en önemli parçadır. Dilin korunması ve geliştirilmesi her toplumda şart olmuştur. Bilgileri ve tarihi bir sonraki nesillere aktarmak için dil mutlak olması gereken en önemli olgulardan biridir. Atatürk 1929 yılında yaptığı konuşmada şu sözleri söylemiştir: ‘’Türk dili Türk milleti için kutsal bir hazinedir. Çünkü Türk milleti geçirdiği sayısız felaketler içinde ahlakının,…

Yazar: İmdat Hacıahmetoğlu

HÂDİMÜ’L-HAREMEYN YAVUZ SULTAN SELİM

24 Nisan 2020 Kapalı

Türk Milleti sayısız lider, sayısız komutan çıkarmıştır. Bu başbuğların birçoğu Batı üzerine seferler düzenlemişlerdir ancak biri var ki büyük istisna. Bugün atalarının aksine seferlerini Doğu üzerine çeviren, en sert, en cevval padişahlardan biri olan ancak bir o kadar da sanata ve ilime düşkünlüğüyle bilinen ‘’Doğu’nun Fatihi’’ Yavuz Sultan Selim’i inceleyeceğiz. Bu incelemeyi yaparken Yavuz’un kişilik…

Yazar: İmdat Hacıahmetoğlu