Yazar: Doğukan Çakmak

Puşkin’e Şiir Yazdıran Çeşme

3 Eylül 2020 0

“Dünyanın tiranları! Titreyin! Toplayın cesaretinizi, kulak verin, Ve siz terk edilmiş köleler, ayaklanın!”   Aleksandr Sergeyeviç Puşkin, Özgürlüğe Övgü şiirinde böyle diyordu işte. Pek çok eserinde çarı ve çarın yanındaki insanları eleştirmeye devam eden Puşkin. Her ne kadar 1825 yılında Rusya’daki ünlü ayaklanmayı gerçekleştirecek kişilerle bağlantılı olmasa da şiirleri çar karşıtı yer altı örgütlerinde elden ele dolaşıyordu.…

Yazar: Doğukan Çakmak

The Life of Çaka Bey

23 Ağustos 2020 0

It is accepted that naval history of the Turks started with “Çaka Bey, son of Çavuldur”. Çavuldur means ‘famous, glorious’ in ancient Turkish.   Çaka Bey is the son of Çavuldur Bey, who served as Alparslan’s frontier commander in the Battle of Malazgirt in 1071. At the beginning of the periods when Turkmen tribes raids…

Yazar: Doğukan Çakmak

Poverty

27 Ekim 2019 0

Poverty It means ınability to meet people’s needs. We can define poverty in two ways, narrow and broad. In the narrow sense, poverty refers to the situation of facing hunger and lack of shelter, whereas in the broad sense poverty means that the needs such as food, clothing and shelter are sufficient to sustain life…

Yazar: Doğukan Çakmak

Meritokrasi, Teknokrasi Nedir ? Ülkemizde Uygulanabilir mi ?

18 Ağustos 2019 0

Meritokrasi Meritokrasi, yönetim gücünün yetenek ve kişilerin bireysel üstünlüğüne dayandığı, liyakat temelli yönetim biçimidir. İdare gücü, üstün özellikleri olduğu düşünülen kişiler arasında paylaştırılır. İlk kez İngiliz sosyolog Micheal Young’ın ‘Rise of the Meritocracy’ kitabında gördüğümüz meritokrasi toplumda seçkinlerin, güçlülerin ve yeteneklilerin toplumun başında gelmesini savunur. Merit sistem, yani liyakat sistemi devletlerin hacim olarak büyümesi ve…

Yazar: Doğukan Çakmak

Şirketokrasi nedir ?

14 Ağustos 2019 0

Şirketokrasi, devasal sermayeleri olan şirketlerin devlet yönetiminde söz haklarının bulunması,bir şeyi yaptırabilme güçlerinin bulunması demektir. Şirketokrasinin yönetimine nüksettiği ülkelerde, ülke menfaati şirket menfaatiyle eş tutulur. Bünyesinde şirketokrasi bulunan devletlerde, şirketokrasi devlete çok büyük faydalar sağlarken, şirketokrasinin kurbanları yine başka devletler olarak karşımıza çıkar. ”Bugün borç alan,yarın emir alır” mantığı şirketokrasinin temelini oluşturur. Şirketokrasilerde, kapitalist sistem…

Yazar: Doğukan Çakmak