Yazar: Büşra Selin Kartal

Bilkent Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu Başkanı.

Bilkent Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu 2019-2020 Faaliyet Raporu

13 Eylül 2020 0

Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu, Türk Dünyası’nı ilgilendiren her alanda Türk gençliğini milli bilinç ve milli değerlerin ışığında bilgilendirmeyi amaçlayan bir öğrenci kulübüdür. Bilkent Üniversitesi’nde alınan akademik eğitim yanı sıra öğrencilerin kişisel gelişimlerini TÜDAT vasıtasıyla sağlam temellere dayandırarak devam ettirmeleri kulüp olarak öncelikli hedefimizdir. TÜDAT’ın günümüzdeki durumu ve konumu bizzat Türk Gençliği’nin kendi ürettiği fikir ve…

Yazar: Büşra Selin Kartal

1856-1944 Arası Kırım Göçleri ve Kırım

5 Eylül 2020 0

GİRİŞ Rusya’nın Kafkasya’da ve bilhassa Kırım’da ele geçirdiği topraklarda asimilasyon, zorunlu göç ve baskı uygulamaları 1552 yılında Kazan’ın ele geçirilmesiyle başlamış ve yüzyıllarca devam etmiştir. [1] Esasen Kırım’ın ilhakından öncesine dayanan Rus baskısı 1783 yılında Rusya tarafından ilhakın resmen ilan edilmesiyle birlikte zirveye ulaşmıştır. Türkiye’nin kuzeyinde bulunan ve asırlardır Türk yurdu olan Kırım için yıllarca…

Yazar: Büşra Selin Kartal

Kırım’ın Demografik Yapısı

3 Eylül 2020 0

Kırım’ın demografik yapısı asırlık Türk yurdu Kırım’dan göçler bilindiği takdirde daha iyi anlaşılacaktır. Kırım birkaç asır önce Rusya’nın radarına girdiğinde bu yeşil adanın nüfusunun yüzde 80’inden fazlasını Kırım Tatarları oluşturmaktaydı. Rusya’nın Kırım’ı Ruslaştırma politikaları neticesinde bu oran sürekli azalmaya başlamıştır. Göç eden Kırım Tatarları ve Kırım ahalisinin sayısı konusunda çeşitli görüşler ve tahminler bulunmaktadır. Fakat…

Yazar: Büşra Selin Kartal

GÜNEY AZERBAYCAN’IN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ

20 Mayıs 2020 1

Bir toprak parçası üzerinde hâkim olan devletin adıyla anılır, ulus-devletlerin çoğunluğu oluşturduğu düşünüldüğünde hâkim millet demek de doğru olacaktır. Böylelikle ister verimsiz bir çöl toprağı isterse verimli ovalar, o isimsiz toprak birileri tarafından yurt edinilir. Türklerde ise vatan kavramıyla birlikte topraklar yalnızca yurt olmaktan çıkmış, manevi bir anlam da kazanmıştır. Hâkim millet olabilmenin en büyük…

Yazar: Büşra Selin Kartal

THE MILITARIZATION OF YOUTH IN SCHOOLS AND SOCIAL LIFE IN EARLY REPUBLIC ERA (PART II)

22 Ocak 2020 0

PART  II Change in perception of child that started from late Ottoman period, with republic, gains different identity. “As a potential and public actor, the child no longer belongs solely to his family. The child is sometimes the future of the nation, sometimes future of the race, the producer, the military and the citizen of…

Yazar: Büşra Selin Kartal